A+
Beta

Kes on lätlane?

Läti elanikud on need, kes teevad Läti huvitavaks ja rikastavad seda kultuuriliselt. Lätis ei ela mitte ainult lätlased: siin elab ka venelasi, valgevenelasi, poolakaid, ukrainlasi, leedulasi, eestlasi, juute, mustlasi, sakslasi ja muudest rahvustest inimesi.

  • Photo: Jasinskis

Hoolimata sellest, et Läti elanikkonna koosseis on etniliselt mitmekesine, peavad Läti elanikud end põhjendavalt eurooplasteks.
Rohkem kui pooled Läti elanikest peavad end nii päritolult kui ka keeleliselt lätlasteks, kõneldes läti keelt. Lätlased on muistne rahvas, kes elab Balti mere rannikul juba tuhandeid aastaid. Lätlased põlvnevad balti rahvastest ja kõnelevad läti keelt, mis on leedu keele kõrval ainus tänaseni säilinud balti keel maailmas. Lätlased on sadade aastate jooksul segunenud paljude teiste rahvastega, mistõttu on neil mentaliteedilt palju ühist nii slaavlaste, sakslaste kui ka skandinaavlaste ja lääneeurooplastega. Seepärast vist ongi Lätis ilusaimad tüdrukud ja sihvakaimad poisid, nagu külalised räägivad.      

Multikultuurne riik

Lätis on 2,3 miljonit elanikku, kellest suurem osa ehk 60% on lätlased. Venelasi on Lätis 630 000 ehk 28 %, valgevenelasi 3,6% , ukrainlasi 2,5% , poolakaid 2,4% , leedulasi 1,3% ning juute ja mustlasi 0,4%. Läti on ka multikonfessionaalne maa ja peamine religioon on kristlus, mis jaguneb luterluseks, roomakatoliikluseks, õigeusuks , baptismiks, anglikaanluseks, vanausuks ja teisteks konfessioonideks. Lisaks levinuimatele konfessioonide on Lätis esindatud juudiusk, islam, krišnaism, mormoonlus, budism ja teisedki maailma religioonid. Läti on ainulaadne ka selle poolest, et seal on säilinud üsna suur hulk vanausukogudusi. Vanausklike eluga Lätis saab tutvuda näiteks Slutišķi külas Daugavpilsi maakonnas.     

Need on muidugi ainult kuivad faktid, mis kindlasti ei näita, millised need lätlased siis ikkagi on. Arvatakse, et klassikaline lätlane on siniste silmade ja heledate juustega, töökas, märkamatu ja tagasihoidlik ega püüa iga hinna eest teistest rohkem silma paista. Lätlane on aus ja lihtne, aga ka kade. Ta pole kuigi jutukas, ta on kinnine ja vaikne, mida kinnitab ka lätlaste vanasõna „Rääkimine

Mentaliteedi iseärasused

Iga lätlane on erinev. Riias on lätlane hoopis teistsugune kui maal, kuid lätlasi ühendab üks asi: Lätimaa. Lätlased armastavad oma maad, hoolitsevad keskkonna eest, neile on oluline omand. Pealegi on lätlased ülimalt individualistlikud, kipuvad olema omaette. Vajaduse korral aga suudavad lätlased ühineda ja suuri tegusid teha. Sellistel juhtudel on lätlased valmis „laulvaks revolutsiooniks“ ja „Balti ketiks“. 1989. aastal tulid sajad tuhanded Läti elanikud rahvusest ja religioonist olenemata tänavatele, et võita Läti NSV Liidust vabaks.  

Üks lätlaste iseloomulikumaid omadusi on rahulikkus ja kannatlikkus. Samal ajal on lätlane elurõõmus, lõbus ja loomulikult armastab väga laulda! Kui alguses paistab, et lätlane pole eriti külalislahke, siis tegelikult see nii ei ole. Ta on külalislahke ja sõbralik, ta on valmis pakkuma külalistele kõike parimat. Lätlane ei erista külalisi rahvuse järgi: peaasi, et nood austaksid tema maad, kultuuri ja loodust.