A+
Beta

Hotellid

Lätis on hotell klientide majutus- ja teenindusasutus, kus ei ole alla nelja numbritoa.

Vaatamata hindadele, on kõikides hotellides siiski kättesaadavad sellised teenused nagu dušš, WC, telefon. Paljudes hotellides on restoranid ja baarid. Kuid pakutavate teenuste valik eri hotellides võib erineda, seepärast on soovitatav enne majutuskoha valikut välja selgitada hotelli pakutavad teenused.

Vastavalt Läti Hotellide ja Restoranide Liidu (LHRL) kriteeriumidele jagunevad hotellid Lätis järgmistesse kategooriatesse: I, II, III, IV ja V klassi hotell, millele vastab vastavalt üks tärn (*), kaks tärni (**), kolm tärni (***), neli tärni (****) ja viis tärni (*****). Iga kategooria hotellides on minimaalne teenuste valik, mida nad pakuvad. Kriteeriumid võite leida LHRList.

Rohkem hotellide klassifikatsiooni kohta Lätis võib lugeda LHRList, mis sertifitseerib hotelle vastavalt Euroopa Liidu ja Põhjamaade ning Balti riikide klassifitseerimise standarditele. Lätis on hotell klientide majutus- ja teenindusasutus, kus ei ole alla nelja numbritoa. Lätis leiab hinna poolest väga soodsaid hotelle, samuti ka selliseid, mis pakuvad luksusteenuseid. Vaatamata hindadele, on kõikides hotellides siiski kättesaadavad sellised teenused nagu dušš, WC, telefon. Paljudes hotellides on restoranid ja baarid. Kuid pakutavate teenuste valik eri hotellides võib erineda, seepärast on soovitatav enne majutuskoha valikut välja selgitada hotelli pakutavad teenused.