A+
Beta

Külalistemajad

Lätis on külalistemaja külaliste majutus- ja teenindusasutus, kus on vähemalt viis numbrituba.

Külalistemaja on hea majutusviis, kui reisijate hulk on suurem ja soovite reisida Läti maapiirkonda. Külalistemajades on üldiselt sõbralik õhkkond ja hea teenindus. Nendele, kes hindavad puhkust looduses, on külalistemaja hea majutusvalik.

Külalistemajadele antakse sõltuvalt pakutud teenuste valikust esimene, teine, kolmas või neljas kategooria. Täpsemalt on kvaliteedikriteeriumide kohta, mida pakub vastava kategooria majutusasutus, võimalik lugeda Läti Hotellide ja Restoranide Liitus (LHRL), mis sertifitseerib Läti majutusasutusi vastavalt Euroopa Liidu ja Põhjamaade ning Baltimaade klassifitseerimisstandarditele. Külalistemajade hindamist teostab ka liit „Lauku ceļotājs”.

Selles jaotises leiate külalistemaju, mis vastavad LHRLi ja „Lauku ceļotājs” standarditele.