A+
Beta

Motellid

Lätis on motell külaliste majutus- ja teenindusasutus, kus on vähemalt viis tuba ning mis teenindab põhiliselt auto- ja mototuriste. Kui reisite autoga, oleks motell hea alternatiiv.

Vastavalt Läti Hotellide ja Restoranide Liidu (LHRL) kriteeriumidele antakse motellidele, sõltuvalt nende pakutavate teenuste valikust, esimene, teine, kolmas või neljas kategooria. Alates II kategooriast on motelli külastajate jaoks saadaval autoteeninduse teenused (auto igapäevane hooldus, auto pesemine).

Läti motellide klassifikatsiooni võib saada Läti Hotellide ja Restoranide Liidust, mis sertifitseerib Läti motelle kooskõlas Euroopa Liidu ja Põhjamaade ning Baltimaade klassifitseerimisstandarditega.