X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lataa

Olet täällä

Dvieten tulvaniitty -luonnonpuisto

Dvieten tulvaniitty -luonnonpuisto sijaitsee Kaakkois-Latviassa, Daugava-joen vasemmalla rannalla Augšzemessa. Puisto perustettiin 4989 hehtaarin kokoiselle alueelle vuonna 2004. Sen tavoitteena on säilyttää luonnollisia tulvaniittyjä.

Dvieten tulvaniitty -luonnonpuisto on yksi Latvian ja Euroopan isoimpia ja parhaiten säilyneitä luonnollisten jokien tulvaniittykohteita. Se on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen parveilevien lintujen kokoontumis- ja pesimispaikka. Täältä löytyy Latviassa ja koko Euroopassa harvinaisia ja lähes koskemattomia tulvaniittyjä, jotka toimivat harvinaisten ja erityisesti suojeltavien kasvi- ja eläinlajien asuinpaikkana.

Luonnonpuistossa on havaittu 12 erityisesti suojeltavaa kasvi- ja eläinlajia, yli 40 Latviassa tai Euroopan unionissa suojeltavaa lintulajia sekä 7 Euroopassa ja 2 Latviassa suojeltavaa biotooppia. Alue on jaettu kahteen osaan - luonnonsuojelualue sekä luonnonpuistoalue.

Alueeseen kuuluu laajin Daugava-joen tulvaniitty. Daugava-joen tulvavesien päästyä Dvieten laaksoon vedenpinta Dvieten alajuoksulla saattaa keväisin olla 6 m korkeampi kuin veden taso matalan veden aikana. Erittäin suuren tulvan aikana Daugava-joen vedet peittävät Dvieten laakson yli 20 km pituudelta.

Luonnonsuojelualue on sisällytetty Euroopan unionin erittäin suojeltavien alueiden Natura 2000 -joukkoon. Alueelle on myönnetty linnuille tärkeän paikan asema. Sen lisäksi Dvieten tulvaniitty vastaa paitsi Euroopan unionin, myös kansainvälisen tason tärkeiden paikkojen kriteerejä. Dvieten tulvaniitty -luonnonpuisto on maailman mittakaavassa tärkeä muuttovesilintujen kokoontumispaikka keväisin sekä tärkeä vesilintujen pesimispaikka. Luonnonpuiston alue vastaa kansainvälisessä tarkoituksessa kosteikkojen kriteerejä Ramsarin sopimuksen mukaisesti.

Dvieten tulvaniitty on hämmästyttävä kevättulvien aikana, jolloin Daugava-joen vedet peittävät Dvieten laakson vedellä 20 km pituudelta. Silloin Dvietessa näkyy tuhansia muuttovesilintuja - erittäin vaikuttavia ovat valtavat metsähanhet ja tundrahanhet, joutsenparvet, erilaiset sorsat sekä kahlaajat. Puistosta löytyy metsästysalue, jossa on erilaisia petolintuja - pienen kotkan näkee lähes aina, joskus voi havaita myös merikotkan ja kalakotkan. Erittäin mielenkiintoinen paikka Dviete on lintujen tarkkailijoita varten kevättulvien aikana; muinakin vuodenaikoina maisemallisessa Augšzemessa on näkemistä ja tekemistä. Pitkäaikaisen vesisateen jälkeen tulvaniitty tulvii myös kesällä ja syksyllä. Lumisen talven aikana suojasää aiheuttaa tulvia myös tammikuussa ja helmikuussa.

Kesäisin laajat tulvaniityt sekä molemmat tulvaniittyjärvet ovat yksi parhaimpia maamme pesimispaikkoja mm. sellaisille suojeltaville lintulajille kuten ruisrääkkä ja taivaanvuohi. Usein on mahdollista kuulla viitasirkkalintuja, satakieliä, joskus myös viiriäisiä ja peltopyitä. Useammat pienet kotkat tulevat syömään tulvaniityille; joskus näkyy musta haikara. Järvillä havaitaan joutsenia, kalatiiroja sekä erilaisia haaskaeläimiä. Ympäristössä olevissa metsissä on paljon erilaisia tikkoja.

Syksyisin Augšzemen ylänkö yllättää värien moninaisuudella. Siellä voi yrittää havaita jalohaikaroita, kalahaikaroita sekä isoja kurki- ja kattohaikaraparvia. Samalla on mahdollista nähdä muuttohanhia, mutta syksyinen lintujen muutto on hajanaista eikä keskity tiettyyn paikkaan. Talvella on hiljaista, mutta silloin voi havaita tikkoja sekä nähdä muutamia peltopyyparvia sekä joskus petolintuja. Vuonna 2009 puistoalueelle on tehty lintujentarkkailutorni.

Dvieten muinaislaakso on yksi Latvian alueen vanhimpia asuinpaikkoja - ensimmäiset asukkaat saapuivat tänne jääkauden loppupuolella noin 11 000 vuotta sitten. Tällä alueella on tärkeitä arkeologisia monumentteja - täältä on löydetty jääkauden asutuksia, myöhäisen rautakauden ja keskiajan asutuspaikkoja, varhaisrautakauden linnanmäkiä sekä myöhäisen rautakauden hautausmaita.

Dvieten tulvaniitty -luonnonpuistoon on tehty Dvieten muinaislaakson matkailukeskus, josta saa tietoja Dvieten muinaislaakson luonnon- ja kulttuurihistoriallista kohteista ja luonnonpuiston isännöinnistä. Sieltä on myös mahdollista saada matkaoppaiden palveluita ja tehdä yksilöllisiä reittejä. Matkailukeskuksessa järjestetään opetuksellisia seminaareja. Matkailukeskuksessa pidetään lasten luontotunteja, joilla peruskoululaiset tutkivat ja tutustuvat opettajien johdolla Dvieten tulvaniityn luontoon ja historiaan.  Dvieten tulvaniitty -luonnonpuistossa on vuodesta 2006 asustellut Konik polski -rotuisia hevosia sekä highlandereita.

Ne hoitavat niittyjä erittäin hyvin. On tärkeää pitää nämä kasvinsyöjät niityillä, sillä tällä tavalla säilytetään luonnon moninaisuutta - nämä kosteat niityt, joita joskus leikattiin käsin, on lähes mahdotonta huoltaa koneellisesti. Ne kasvavat vähitellen umpeen, näin kasveille ja eläimille sopivat asuinalueet vähenevät. Isojen kasvinsyöjien päätehtävänä on huolehtia tulvaniityistä, pitää ne avoimina sekä antaa luonnon tarkkailijoille mahdollisuus tutustua villieläinten elämään. Isoja kasvinsyöjiä löytyy niityiltä ympäri vuoden eivätkä ne ole valikoivia ruuan suhteen: kesällä ne syövät ruohoa, pensaita ja uusia ruokoja. Talvella ne syövät mielellään vanhaa ruohoa, puiden ja pensaiden oksia sekä kuoria.

Heinää annetaan epäedullisimmissakin olosuhteissa kylminä talvina. Nautarotuja risteytetään, jotta ne säilyttäisivät Latvian historiallisten rotujen geenejä sekä mukautuvat paikallisiin olosuhteisiin. Tällä hetkellä luonnonpuistoon on tehty aitauksia. 180 ha:n alueelle - Lintusaaren aitaukset 100 ha, Zariņu salan aitaukset 80 ha. Luonnollisten tulvaniittyjen uudistamista ja säilyttämistä varten on jatkettava luonnollisten kasvatustilojen lisäämistä.

Palvelut: 
Kahvila
Oppaan palvelut
Maaseudun antimet
Muistoesineet
Käytännön työpajat
Toiminnot: 
Maksuton pysäköinti
WC
Coordinates:
56.064841, 26.191876
An alternative description

Viimeksi päivitetty: 
16.05.2016