A+
Beta

Kas yra latvis?

Vienas iš dalykų, darančių Latviją įdomią ir praturtinančių ją kultūriškai, yra Latvijos gyventojai. Latvijoje gyvena ne tik latviai, bet ir rusai, baltarusiai, lenkai, ukrainiečiai, lietuviai, estai, žydai, romai, vokiečiai ir kitų tautybių žmonės.

  • Photo: Jasinskis

Nors Latvijos gyventojų etninė sudėtis ir yra labai įvairi, Latvijos gyventojai save pagrįstai laiko Europos piliečiais.
Daugiau nei pusė Latvijos gyventojų save laiko latviais – latvių kilmės ir kalbančiais latvių kalba. Latviai – sena tauta, jau keletą tūkstantmečių gyvenanti Baltijos jūros pakrantėje. Latviai yra kilę iš baltų tautų ir kalba latvių kalba, kuri (kaip ir lietuvių kalba) yra vienintelė iki mūsų laikų išlikusi baltų kalba pasaulyje. Kadangi šimtmečių eigoje latviai maišėsi su kitomis tautomis, latvių mentalitetas turi daug bendro ir su slavais, ir su vokiečiais, ir su skandinavais bei vakarų europiečiais. Turbūt todėl Latvijoje, anot jos svečių, gražiausios merginos ir stotingiausi vaikinai.

Daugiakultūrė šalis

Latvijoje yra apie 2,3 milijono gyventojų, iš kurių didesnioji dalis – 60 % yra latvių, o 28 % arba 630 000 Latvijos gyventojų - rusų tautybės. 3,6 % yra baltarusiai, 2,5 % - ukrainiečiai, 2,4 % - lenkai, 1,3 % - lietuviai, 0,4 % - žydai, 0,4 % - romai. Latvija yra ir daugiakonfesinė šalis; vyraujanti religija – krikščionybė, kurią sudaro liuteronų, Romos katalikų ir stačiatikių bažnyčios, baptistų, anglikonų, sentikių ir kitos konfesijos. Be didžiausių konfesijų Latvijoje išpažįstamos ir judaizmo, islamo, krišnaitų, mormonų, budistų bei kitos pasaulio religijos. Latvija yra unikali ir tuo, kad joje sugebėjo išlikti palyginti didelis skaičius sentikių parapijų. Su sentikių gyvenimu Latvijoje galima susipažinti, pavyzdžiui, apsilankius Slutiškių sodžiuje Daugpilio krašte.

Žinoma, tai tik sausi faktai, kurie anaiptol neparodo, kokie iš tiesų yra latviai. Manoma, kad klasikinis latvis yra mėlynakis, šviesiaplaukis, darbštus, nepriekabus, kuklus, nemėgstantis išsiskirti ir nesistengiantis bet kokia kaina būti pastebimesnis už kitus. Latvis yra doras, paprastas, bet ir pavydus. Ne itin kalbus, užsisklendęs ir tylus, apie ką byloja latvių liaudies priežodis: „Kalbėjimas – sidabras, tylėjimas – auksas.“

Mentaliteto bruožai

Kiekvienas latvis yra skirtingas, Rygoje latvis yra visai kitoks, nei kaime, bet visus latvius vienija vienas dalykas – priklausomybė Latvijai. Latviai myli savo šalį, rūpinasi aplinka, brangina savo turtą, be to, jie yra tikri individualistai, paprastai kiekvienas būna už save. Tačiau prireikus latviai sugeba būti vieningi ir padaryti svarbius dalykus. Tuomet latviai pasiryžę Dainuojančiajai revoliucijai ir Baltijos keliui – 1989 m. daugybė šimtų tūkstančių visos Latvijos gyventojų, nepriklausomai nuo tautybės ir religinių įsitikinimų, išėjo į Latvijos gatves, kad iškovotų Latvijos nepriklausomybę nuo TSRS.

Vienos iš būdingiausių latvių savybių – ramumas ir kantrybė. Tačiau tuo pat metu latvis yra kupinas gyvenimo džiaugsmo, linksmas ir, žinoma, labai mėgsta dainuoti! Nors iš pradžių ir gali pasirodyti, kad latvis nėra itin svetingas, iš tikrųjų taip nėra. Jis yra svetingas ir draugiškas, pasiruošęs svečiui duoti viską, kas geriausia. Latvis neskirsto svečių pagal tautybę – svarbiausia, kad svečiai gerbtų jo šalį, jos kultūrą ir gamtą.