X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Dabas liegums Zvārde un dabas parks Zvārdes meži

Zvārdes dabas liegums ir jaunizveidota liela aizsargājama platība Blīdenes, Jaunauces un Zvārdes pagasta robežās. Zvārdes dabas liegumu veido Stūru un Kārklauku jeb Zvārdes purvs, šaura apkārtējo mežu josla ap purviem, ar mežu apaugušas purvu salas un krūmainas pļavas, Ķerliņu ezers un tā apkaime.

Lieguma teritorija atrodas bijušā Zvārdes poligona platībā un to maz ietekmējusi cilvēku saimnieciskā darbība. Tādēļ lieguma teritorija ir bioloģiski daudzveidīga, sevišķi nozīmīga daudzām retām, Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautām putnu sugām - pelēkā dzilna, bikšainais apogs, baltmuguras dzenis. Botāniskie pētījumi vēl jāveic, taču jau zināms, ka liegumā atrodams liels retums - mellenāju kārkls.

Saldus novads, Zvārdes pagasts, Zvārde
+371 63846151
Valodas: 
Ieejas maksa: 
Bez maksas
Coordinates:
56.550519, 22.608872
An alternative description

Pēdējo reizi atjaunināts: 
13.10.2016