X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Dabas parks "Abavas senleja"

Dabas parks aptver ledājkušanas ūdeņu veidotu senieleju Latvijā – Abavas ieleju. Tā ir teritorija ar izcilu ainavisko vērtību - upes ielejas ainavas, pļavu un nogāžu ainavas, ģeomorfoloģiskās vērtības.

Dabas parks "Abavas senleja"

Dibināts 1999.gadā, bet aizsardzībā teritorija atrodas kopš jau 1957.gada. Parka platība ir 14933 ha.

Senlejā ir izteiktas īpatnējas reljefa formas - stāvi krasti, dolomītu atsegumi, terašu krastu nogāzes avoti. Te ir liela pļavu ģeobotāniskā daudzveidība - sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamās augu sugas, un ir izcila biotopu daudzveidība.

Līdzīgi kā citu upju ielejas arī Abavas ieleja ir viens no floristiski bagātiem Latvijas reģioniem ar daudzām, tikai Latvijas rietumu daļai raksturīgajām sugām.

Pie Kandavas atrodas Čužu purvs – unikāls kalcifilais pārejas purvs ar Latvijā vienīgo dabisko krūmu čužas augteni. Ielejai raksturīga egļu – platlapju, priežu un bērzu mežu, kadiķu audžu, pļavu un tīrumu mozaīka.

Coordinates:
57.018486, 22.687056
An alternative description

Kandavas novads, Kandava, LV-3120
+371 63181150
+371 28356520
Ieejas maksa: 
Bez maksas
Papildpakalpojumi: 
Tualete
Pēdējo reizi atjaunināts: 
27.08.2015