A+
Beta

Kaļķugravas (Mežmuižas) avoti

Mežmuižas avoti ir avotu sakopojums Rīgas rajona Allažu pagastā. Avoti iztek no Kaļķugravas nogāzes un atkarībā no nokrišņu daudzuma avotu skaits svārstās no 3-14 avotiem. Mežmuižas avoti tek pa akmeņaino nogāzi un satek dzirnavu dīķī. Domājams, ka agrāk šeit atradusies Baltijas ledus ezera senkrasta nogāze.

  • Kaļķugravas (Mežmuižas) avoti
  • Foto: Siguldas TIC
  • Kaļķugravas (Mežmuižas) avoti
  • Foto: Siguldas TIC
  • Kaļķugravas (Mežmuižas) avoti
  • Foto: Siguldas TIC

1977. gadā tika izveidots Mežmuižas avotu dabas liegums. Tā platība ir 27 ha. Šo vietu īpašu padara tas, ka šeit ir sastopami nogāžu un gravu meži, mēreni mitras pļavas un boreālie meži, sausieņu meži un slapjie meži, kā arī un īpaši aizsargājamu biotopu — minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. Avotu apskates nolūkos ierīkotas laipu takas, kāpnes.

Allažu dabas takas 2001. gadā izveidoja Allažu pagasta padome. Avoti ir unikāli ar to, ka avoti šeit veido avotkaļķus. Lejpus avotiem esošā dzirnavu dīķa gultne iekrāsojusies īpatnējā zaļganā tonī. Teritorija atbilst Natura 2000 teritorijas izveidošanas kritērijiem, tādēļ ar likumu Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām liegums noteikts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija — Natura 2000.

Tā kā Mežmuižas avotiem ir ļoti stāvs kritums, šeit bijušas ierīkotas ūdensdzirnavas. Senāk ūdens no dīķa dambja pa ūdens tiltu tecēja pāri ceļam uz Kaļķugravas dzirnavu ūdenratu. No šūnakmens veidotās dzirnavas cēlis tēlnieka Teodora Zaļkalna tēvabrālis.

Kā nokļūt: 

Braucot no Rīgas uz Siguldu, pa A2 šoseju, jāaizbrauc līdz T/c ''Šokolāde'', un tad jānogriežas pa labi uz Allažu pusi. Braucot pa Allažu ceļu, līdz Stīveru baznīcai, nogriežaties pa labi un pēc norādēm vadoties, nokļūstam līdz avotiem.

 
57.047436, 25.112648
  • Valodas, kurās apkalpo: 
    • Latviski
Informācija mainīta: 10.05.2014