A+
Beta

Lielstraupes pils

Domājams, ka Lielstraupes pili Rīgas arhibīskapa vasaļi Rozeni cēluši 13.gs. beigās. Tā tika celta romāņu stilā, reizē ar baznīcu. Drīz vien pilij apkārt izveidojās neliela pilsētiņa - Straupe. Vēlāk poļu - zviedru karos Lielstraupes pils tika izpostīta un pēc vairākkārtējas īpašnieku maiņas nonāca grāfa Pētera Lasī īpašumā. Viņa laikā pils piedzīvoja pamatīgu pārbūvi un ieguva tai šodien raksturīgās barokālās formas.

  • Lielstraupes pils
  • Foto: Kristaps Rozītis
  • Lielstraupes pils
  • Foto: Aivars Lapšāns
  • Lielstraupes pils
  • Foto: Rudīte Vasile

Pils pārbūve tika pabeigta 1743.gadā. Pēc vairāku gadsimtu pārtraukuma - 1857.gadā - pils atkal nonāk Rozenu dzimtas īpašumā, kad to nopērk Johans Gustavs fon Rozens.

1905.gadā pils zemnieku nemieru laikā tiek nodedzināta, bet jau 1906. - 1909.gadā notiek tās atjaunošanas darbi. Lielstraupes pili tuvu tās iepriekšējam izskatam restaurē arhitekts V.Bokslafs. Korpusam starp baznīcu un torni klāt tiek piecelts otrais stāvs un tiek mainīta vienas piebūves jumta forma. Pavisam no jauna tiek uzcelta veranda, terase un dažu gaiteņu ārsienas. Šādā stāvoklī pils ir saglabājusies līdz mūsdienām.

Baznīca pils dienvidu spārnā ir bez torņa — tagadējais zvanu tornis celts 1848. g. un atrodas 100 m no baznīcas. Baznīcas logus rotā S. Vidberga un N. Cēsinieces vitrāžas.

Kopš 1963.gada pilī darbojas Straupes narkoloģiskā slimnīca.
 

 
57.347298, 24.947462
Darba laiks: 

Lielstraupes pils ir apskatāma tikai no ārpuses.

Informācija mainīta: 04.06.2014