X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Mākslas „Galerija Laipa”

Mākslas „Galerija Laipa” Valmierā darbojas kopš 1993. gada. Tās mērķis ir sekmēt dažādas mākslas izpausmes Vidzemes reģionā un veicināt to pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.

Latviskajam vārdam Laipa ir visumā plaša semantiska nozīme,kas apliecina noteiktu jēdzieniskumu gan priekšmetiskā aspektā, gan arī garīgajā un mentālajā izteiksmē. Laipa ir gan tā vieta, kur atsēsties rēnā novakarē, kā arī kā tilts uz jaunām atklāsmēm neizmērojamosizziņas procesos sevis bagātināšanai.

Savukārt mākslas „ Galerija Laipa” ir vieta, kur droši patverties no ikdienas rutīnas uzliktajiem rāmjiem un rast iespēju pilnveidot savu erudīciju visplašākajās kultūras jomās – mākslas tapšanas pocesu izzināšanā, kultūrvēsturē, mūzikā un daudzos citos cilvēka radošās domas fenomenos.

Ir vērtības un lietas, kas neprasa nedz īpašus ieguldījumus, nedz lielu laika patēriņu, bet neatgriezeniski kāpina mūsu inteliģences un erudīcijas bagāžu, sniedzot nenovērtējamu alternatīvu ikdienišķajai vienmuļībai, paplašinot garīguma apvāršņus un nenosakot to robežas.

Galerija pilda vidutāja lomu starp māksliniekiem un sabiedrību, regulāri organizējot izstādes,iniciējot un īstenojot dažādas mākslas aktivitātes un iesaistoties vietējās un citvalstu kultūras norisēs. Galerija ne tikai nodrošina profesionālās mākslas pieejamību pilsētā un reģionā, bet darbojas arī kā projektu organizācija, kura veido, uztur un attīsta vietējiem un starptautiskiem kultūras procesiem labvēlīgu vidi.

Pakalpojumi: 
Gida pakalpojumi
Praktiskās darbnīcas
Suvenīri
Papildpakalpojumi: 
Bezmaksas autostāvvieta
Bezvadu Internets
Informācijas punkts
Piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Tualete

Iebraucot Valmierā no Cēsu puses pie pirmā luksafora, griezieties pa labi – brauciet taisni un pēc pārtikas veikala, ielas kreisajā pusē ieraudzīsiet izkārtni – Galerija Laipa.

 

Braucot no Rīgas puses – jādodās cauri pilsētai par Rīgas ielu, tad aplī jānogriežās uz tilta, jābrauc pāri, turpinot taisnvirziena kustību, aplī jāizvēlās 3. Izbrauktuve – Stacijas iela – jāturpina taisnvirziena kustība, līdz, pārbraucot diviem krustojumiem ar luksaforu, ielas kreisajā pusē atradīsiet uzrakstu Galerija Laipa. 

Coordinates:
57.537418, 25.415623
An alternative description

Pēdējo reizi atjaunināts: 
02.05.2015