X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Pāvilostas pelēkā kāpa

Pāvilostas pelēkā kāpa ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams dabas liegums un tā ir platākā pelēkā kāpa Latvijā.

Pāvilostas pelēkā kāpa

Viena no jaunākajām Latvijas NATURA 2000 teritorijām, kas veidota Latvijas lielākās pelēkās kāpas aizsardzībai. Teritorija ir nozīmīga jūras piekrastes ainavas saglabāšanā.

Kāpas apskates nolūkos ir izveidota:

 • divstāvīga skatu platforma,
 • stāvlaukums,
 • izvietoti informācijas stendi,
 • laipa uz jūru.

Aizsargājamās augu sugas

Kāpā ir sastopamas vairākas īpaši aizsargājamo augu sugas, kā:

 • smiltāja neļķe,
 • sīpoliņu gundega,
 • Gmelina alise,
 • pļavas silpurene
 • sīkziedu plaukšķene,

kā arī tikai Latvijas rietumu piekrastē sastopama kukaiņu suga – zilganspārnu smiltājsisenis.

Aizsargājamie biotopi

Šeit ir piemēroti biotopu īpaši izsargājamu putnu sugu ligzdošanai, piemēram, stepes čipstei un sila cīrulim.

Liegumā ir pārstāvēti divi Eiropas nozīmes prioritārie biotopu tipi:

 • pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju
 • pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm (kods 2140), kā arī biotops - mežainas jūrmalas kāpas.
Pāvilostas novads, Pāvilosta
+371 63498229
Ieejas maksa: 
Bez maksas

Kāpa atrodas ziemeļos no Pāvilostas.

Coordinates:
56.893401, 21.193767
An alternative description

Pēdējo reizi atjaunināts: 
27.08.2015