X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Sedas purvs

Pārplūdušajās agrākajās kūdras ieguves vietās lielās platībās ieviesušās niedres un vilkvālītes, taču saglabājot arī palielus ūdens klajumus. Tāpēc te izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai un arī atpūtas vieta pavasarī migrējošajiem ūdensputniem un bridējputniem. Sedas purvā maija vidū vienas diennakts laikā reģistrētas 90 putnu sugas.

Dabas liegums “Sedas purvs” Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izveidots 1999. gadā ar mērķi aizsargāt ūdensputnu ligzdošanai piemērotu teritoriju. Tas aptver vienu no lielākajiem Latvijas purviem, arī pats liegums ir viens no lielākajiem valstī – 7240 hektāri.

Cilvēku darbības rezultātā augu valsts dabas lieguma teritorijā ir ievērojami mainījusies. Liegumā, pārsvarā purvos uz ziemeļiem no Sedas upes, ir konstatētas atradnes aizsargājamām 10 ziedaugu un 7 sūnaugu sugām, retākā no tām ir Eiropas nozīmes aizsargājams sūnaugs – spīdīgā āķīte.

Sedas purva dabas liegums ir gandrīz neapdzīvota teritorija, tomēr kūdras ieguves rezultātā šeit ir radusies savdabīga kultūrainava, ko veido kūdras ieguves lauki, meliorācijas sistēmas un funkcionējošs šaursliežu dzelzceļš. Esošā tūrisma infrastruktūra ir marķēta dabas taka, kurā atrodas divi putnu vērošanas torņi - pie applūdušajiem kūdras karjeriem un purva centrālajā daļā, kur joprojām norisinās kūdras izstrāde. Pie torņiem atrodas informācijas stendi. 

Pakalpojumi: 
Gida pakalpojumi
Papildpakalpojumi: 
Bezmaksas autostāvvieta

 No ceļa A3, E264 nogriežoties uz Sedu. Izbraucot cauri Sedai, pārbraukt dzelzceļa sliedēm un nenogriežoties braukt ~ 2 km. Braucot no Jērcēniem jāseko virziena norādei uz Kaņepju ozolu un pirmajā V-veida krustojumā jābrauc pa labi ~ 3km līdz takas sākumam vai ~ 5km līdz skatu tornim.

Coordinates:
57.710277, 25.718395
An alternative description

Pēdējo reizi atjaunināts: 
02.05.2015