A+
Beta

Subates vēsturiskais centrs

Subate atrodas pie pašas Lietuvas robežas. Tā ir neliela pilsētiņa, kas izveidojusies 16.-19. gs. galvenokārt Subates ezera rietumu krastā. Pilsētas centrā, Tirgus laukuma malā, atrodas 1831. g. celtā Subates katoļu baznīca, kur skatāma 18. gs. beigās veidota skulpturāla grupa “Golgāta” un krucifikss. No tirgus laukuma pāri tiltam uz Subates ezera austrumu krastu ved Krasta iela. Te pakalnā paceļas Subates luterāņu baznīca, kura uzcelta 1686. g. bizantiešu stilā un ir ievērojams arhitektūras piemineklis. 

Subates pilsētas vēsturiskais centrs ir ierindots valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu kategorijā. Ievērojamākie objekti: Subates tirgus laukuma ziemļu puses apbūve, Brīvības ielas pāra numuru puses apbūve, aleja DA virzienā līdz ezeram, Baznīcas ielas nepāra numuru puses apbūve, Ilūkstes ielas pāra numuru puses apbūve.

Subates vēsturiskajā centrā esošā aptieka ir viena no vecākajām Daugavpils rajonā, kura saglabājusies šim nolūkam ierīkotajās telpās no 1925. gada. Šī aptieka ir tā saukta Jaunā aptieka, kuras nosaukums tika veidots, lai to atšķirtu no Vecās aptiekas. Subates Veco aptieku 1814. gadā atvērta provizors Georgs Veke.

Vecā aptieka savu darbību beidza 1936. gadā Subates ezera A krastā, Subates – Aknīstes ceļa malā atrodas bērzu birzs, kuras stādīšanā ir piedalījies K.Ulmanis. Birztalā ir apskatāms piemiņas akmens.

Teika stāsta, ka Subates pili agrāk apdzīvojuši varonīgie subatieši. Subates pils virsaiti kopā ar subatiešiem sāka cīnīties pret leišiem. Viņa dvēsele pārvērtās par ērgli. Ērglis uzlaidās uz pils torņa un trīs reizes iekliedzās. Tad pils nogrima un visi leišu kareivji pārvērtās par miroņiem. Vēl tagad uz tā pakalna var atrast cilvēku kaulus. Virsaiša vārdā tika nosaukts Subates ezers.

 
56.009899, 25.911942
  • Valodas, kurās apkalpo: 
    • Krieviski
    • Latviski
Informācija mainīta: 11.07.2014