X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Dundagas Tūrisma informācijas centrs

Ziemeļkurzemei ir īpaša kultūrvēsturiska iezīme - tā ir pēdējā lībiešu kompakti apdzīvotā teritorija. Zinātnieki uzskata, ka par lībiešu priekšteču klātbūtni šai novadā liecina Ziemeļkurzemē atrastie ar 1.gadu tūkstoša sākumu datējamie akmeņkrāvumu kapi, kas raksturīgi Baltijas somu kultūrai.

Rakstītie avoti par Kurzemes lībiešiem ziņas sniedz sākot ar 14.gs., bet zinātnieki, kas šo jautājumu īpaši pētījuši, uzskata, ka 12.-13.gs. lībieši šai teritorijā dzīvojuši jaukti ar kuršiem.

Lībieši Kurzemes pussalas piekrastē saglabājās kā neliels, blīvi dzīvojošs etnoss līdz pat 20.gs. vidum, atšķirībā no citām lībiešu apdzīvotām teritorijām - Daugavas, Metsepoles, Gaujas, Turaidas lībiešu novadiem, kur par lībiešu klātbūtni var runāt tikai līdz 19.gs. vidum.

Lībiešu ciemos Baltijas jūras krastā saglabājušās19.beigās un 20.gs. sākumā celtas ēkas un pat atsevišķu ciemu apdzīvojuma struktūras.

Ciemiem cauri no Kolkas līdz Sīkragam vijas meža ceļš, kurš šejieniešu valodā tiek saukts par veco Mazirbes ceļu. Jauno uzbūvēja 50. gados armijas vajadzībām, tas tiek izmatots automašīnu satiksmei starp Kolku un Ventspili. Savukārt, vecais Mazirbes ceļš ir piemērots velobraucējiem. 1-2 dienu velobrauciens ir labākais veids kā izjust lībiešu ciemu savdabīgo auru un vienlaikus vērot dabu Slīteres nacionālajā parkā.

Šodien lībiešu valodu saprot un runā vairāki desmiti cilvēku, bet tikai dažiem, gados veciem cilvēkiem, tā ir dzimtā valoda. Viarāk informācija par Līebiešiem Lībiešu kultūras centā www.livones.lv

Coordinates:
57.510522, 22.35645
An alternative description

Pēdējo reizi atjaunināts: 
16.09.2015