A+
Beta

Varakļānu Novada muzeja Tūrisma informācijas centrs

Varakļānu Novada muzeja Tūrisma informācijas centrs piedāvā dažādus tūrisma ceļvežus, bukletus un kartes, gida pakalpojumus pa Varakļānu novada tūrisma takām.

Varakļāni
 • Varakļāni
Varakļāni
 • Varakļāni
Varakļāni
 • Varakļāni

Tūrisma takās ietverti sekojoši apskates objekti: Varakļānu Novada muzejs, 18. gs. sienu gleznojumi, interjers, Jadvigas kapličas drupas, aleju un koku   stādījumi, audzītes, Kažavas upīte, tiltiņi, Mīlestības akmens, Vinčenco Macotti pireminekļa vieta, estrāde, grāfa M. Borha suņa piemiņas vieta, akmens vārti, mūrēts akmens žogs, Ebreju kapi, Sv. Viktora kapela, Varakļānu Romas katoļu draudzes baznīca, Brāļu kapi, Varakļānu ev. luteriskā baznīca ar skatu torni, luterāņu draudzes kapu nodalījums- ansamblis ” Baltais gulbis dodas debesīs”, Dzejnieces Martas Bārbales mūža taka.

Ekskursija:

 • Maršrutā ietvertie apskates objekti: Varakļānu pils ( neejot iekšā ), Lielstrodu ciems ( braucot ), piemiņas piemineklis bīskapam P.Strodam, Strodu kapi, Z/S “Trešdaļnieki”, Brīvības cīņu piemineklis Mežastrodos, Baltā skola, piemiņas plāksne pie Murmastienes pamatskolas ,veltīts visiem dažādos karos un likteņos bojā gājušajiem novadniekiem, Murmastienes pamatskola, ” Skalbjudambji”-dzejnieces Martas Bārbales dzimtā māja, Murmastienes krucifiksa namiņš, Cauņu kapi ( pēc interesentu vēlēšanās).
 • Noslēgumā tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt atpūtas bāzi ” Raibais asaris” Silakrogā, biedrību “Mednieku klubs “Murmastiene” ”.


Vēsturiskais ceļš uz Stirnieni:

 • Ekskursijas maršrutā ietvertie apskates objekti:Sila kapi, Silakrogs, Stirnienes muiža, Stirnienes Sv. Laura Romas katoļu baznīca, bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņas vieta .
 • Noslēgumā tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt piemiņas akmeni aizvestajiem uz Sibīriju pie Stirnienes dzelzceļa stacijas un atpūtas bāzi “Raibais asaris” Silakrogā.

Informāciju par tūrisma objektiem, apskates vietām, atpūtas iespējām, naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm un citiem tūrisma piedāvājumiem Varakļānu novadā, Vidzemē un Latgalē.

 
56.605618, 26.755142
 • Valodas, kurās apkalpo: 
  • Angliski
  • Krieviski
  • Latviski
  • Vāciski
Darba laiks: 
Ziemas sezonā: oktobris - maijs Darba dienās un sestdienā 09:00 - 16:00 Slēgts: svētdiena un svētku dienasZiemas sezonā: oktobris - maijs  Vasaras sezonā: jūnijs - septembris Darba dienās 10:00 – 17:00 Sestdienās un svētdienās 10:00 - 16:00
Papildus informācija: