A+
Beta

Kurzeme

  • Aizpute ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām. Tā atrodas Rietumkurzemes augstienes rietumu malā Tebras upes krastā, un tās vecpilsētas apbūve...
  • Arhitektūras, kultūrainavas un pieejamības ziņā – visinteresantākais no lībiešu ciemiem, kur pie mājām ir izvietoti to nosaukumi un īsa...
  • 1930.gada 6.janvārī Sakaslejas draudzes padomes sēdē tika pieņemts lēmums celt Pāvilostā baznīcu.
  • Rendā uz nelielās Abavas kreisā krasta pietekas Īvandes 200 m attālumā viens no otra izveidojušies divi ūdenskritumi jeb rumbas. Lielākais ir...
  • Pāvilostas Lielais akmens - Jūrakmens.
  • Smārde – neliela apdzīvota vieta ar dzelzceļa staciju un veikalu mūsdienās. Ar Smārdes apkārtni saistīti 1. Pasaules kara notikumi.
  • Viļņotu pauguru virkne, kas veidojusies Litorīnas jūras laikā, vējiem sapūšot augstu kāpu valni. Skaists skats uz Liliju ezeru.
  • Pāvilostas Dienvidu un Ziemeļu moli.
  • Alsungas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca pabeigta 1623. gadā.
  • Iebraucot Pāvilostā, gar Sakas upes labo krastu, stiepjas Upesmižas parks.