A+
Beta

Kurzemes piekraste

 • Akmeņraga bāka no ārpuses
  35m augsts sarkans konisks mūra tornis. Celta 1921. Pirms tam esoša baka celta 1885 gadā. Divas bākugunis iedegas reizi 7,5 sekundēs. Bāka ir...
 • Ovišu bāka
  Ovīšu bāka ir uzskatāma par pirmo vecāko saglabājušos navigācijas būvi Latvijā. Bākas celtniecība pabeigta 1814. gadā un bez arhitektoniskiem...
 • Neparasti ar savu arhitektonisko izbūvi un aizraujošo kultūrvidi, daži gandrīz jau pamesti, bet daži vēl aktīvi funkcionējoši - tie ir Latvijas...
 • Irbenes radioteleskops
  Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs meklējams Kurzemē, netālu no jūras starp Kolku un Ventspili (apm. 35 km no Ventspils). 
 • Atpūtas iespējas kempingā "Abragciems"
  Ābragciema nosaukums - Abu ragu ciems - norāda uz tā atrašanās vietu starp diviem zemes ragiem. Ciema pirmās mājas celtas pie neliela līča, ...
 • Gausā jūdze
  Gausā jūdze ir 8 km gara piejūras meža strēle starp Klapkalnciemu un Ragaciemu.
 • Kaltenes akmeņainā pludmale un putnu vērošanas tornis
  Pievilcīgs akmeņains jūras krasts ar kāpu priedēm un skaistiem dabas skatiem. Šeit sastopami reti Litorīnas jūras krasta veidojumi – nogulumi...