A+
Beta

Latgale

  • Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs atrodas vecā parka vidū vienā no 18.gs. celtajām Krāslavas pils kompleksa ēkām.
  • Baznīca celta laika posmā no 1890.-1891. gadam, tajā apskatāmas brāļu Blombergu darinātās ēģeles, logu vitrāžas, kā arī grāfu Lippu-Lipsku dzimtas...
  • Ekskursija zirglietu un ādas izstrādājumu amatu darbnīcā. Amatu darbnīcas ekspozīcijas apskate, iespēja iemēģināt roku kāda darba tapšanā, iespēja...
  • Pils celta 19.gs. Tikusi dedzināta 1905.gadā. Abos karos stipri nopostīta. II pasaules kara laikā tikusi spridzināta.
  • Baznīcas pamati likti 1932.gadā ar priestera Boļeslava Grišāna gādību. 1995. - 2003. gadam priestera Jāzepa Aglonieša vadībā ar draudzes spēkiem un...
  • Latgales Atmodas celmlauža, garīdznieka, valstsvīra, rakstnieka un publicista Franča Trasūna ( 1864 – 1926 ) muzejs. Muzejā ir apskatāmas...
  • Senajā rijā var sajust senatnes strāvojumu ik uz soļa, var mēģināt izzināt senču atstāto mantojumu. Dabas parka "Dvietes paliene" Putnu...
  • Mākoņkalns, saukts arī par Padebešu kalnu ir viens no augstākajiem Latgales pauguriem, kas atrodas netālu no Rāznas ezera (249 m v.j.l.).
  • Kārsavas draudze dibināta 1911. gadā gan misijas nolūkos, gan arī savas tālās atrašanās vietas dēļ, jo tuvākās pareizticīgo baznīcas Kārsavas...
  • Ēkas īpašā aura jūtama jau pārkāpjot tās slieksni. Muzejs ieņem svarīgu lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Šeit...