A+
Beta

Apkārt Slīterei

1 diena, 90 km

Maršruta mērķis ir iepazīstināt ar daudzveidīgo Ziemeļkurzemes pussalas dabas un kultūras mantojumu, kā arī skaistākajām Slīteres nacionālā parka skatu vietām. Maršrutu var veikt ar auto, bet velobraukšanas entuziasti – arī ar divriteni.

 

Maršruta gaita: Dundaga – Šlītere – Sīkrags – Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – Kolka – Melnsils – Vīdale – Dundaga.

Ceļa segums: pārsvarā asfalts, ap 19 km – ceļš ar grants segumu.

Sākums un beigas: Dundaga vai arī cita vieta (Melnsils, Sīkrags), jo maršruts ir apļveida.

Apskates objekti maršrutā: Dundaga, Dundagas pils un parksDundagas luterāņu baznīca, „Krokodils”, keramiķes Eizenbergas darbnīca, Šlītere bāka, skatu tornis Šlīteres Zilo kalnu kraujas malā, Pēterezera dabas takaSīkragsLībiešu tautas namsLaivu kapsēta, bijušās Jūrskolas ēka – jūrskolā, KošragsPitrags, Saunags, Nigliņu liepa, Vaide, E. Hausmaņa Purv­ziedu mājās veidotā Ragu kolekcija­ - muzejs, Vaides Lāžās – ainavisks dižozols, Kolkasrags, Kolkasraga vecā bāka, Kolkas bāka, Ūši, Kolka, Kolkas baznīcas – luterāņupareizticīgo un katoļu baznīcaĒvažu stāvkrasts, Melnsils, Vīdale.

Der zināt! Vēlama līdzi drukāta maršruta lapa ar būtiskāko informāciju.

Informācija: Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs (Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolkasrags; t. +371 29149105; e-pasts; kolkacape@inbox.lv)

Dundagas tūrisma informācijas centrs (Pils iela 14, Dundagas pils, Dundagas novads, Dundaga; t. +371 63232293, +371 2944439, e-pasts: tic@dundaga.lv)

Maršruts izvietots sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs" | www.celotajs.lv

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Dundagas pili 13. gadsimta otrajā pusē būvējis Rīgas domkapituls saimnieciskām vajadzībām. Vēlākos gadsimtos viduslaiku pils kalpojusi kā...
  Pils iela 14, Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dagda, Dundaga
 • Pēc Dundagas pils uzcelšanas (13.gs. beigās) katoļu laikos tajā ierīkoja pils kapelu, ko vēlāk izmantoja vācu draudze. Kopš 1830.gada tā vairs...
  Pils iela 10, Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, LV-3270
 • Slīteres nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Šī...
 • Izejot lokveida taku, apmeklētāji iepazīs unikālo kangaru (paralēlas vaļņveida kāpas) un vigu (starpkāpu ieplakas ar zāļu purviem) ainavu –...
 • Viens no lībiešu ciemiem, kura rietumdaļai piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statuss.
 • Veidojusies pagājušā gadsimta 60. gados, kad Padomju armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē. Laivām vairs nebija pielietojuma, un tās...
 • Līvu tautas namā, Mazirbē tiek piedāvāts iepazīties ar lībiešu kultūru. Mazirbe, Košrags un Kolka ir seni lībiešu zvejniekciemati. Lībieši jeb...
  Kolkas pagasts, Mazirbe
 • Arhitektūras, kultūrainavas un pieejamības ziņā – visinteresantākais no lībiešu ciemiem, kur pie mājām ir izvietoti to nosaukumi un īsa...
 • Bijušais zvejniekciems, kas apvīts ar daudziem nostāstiem un teikām par jūras laupītājiem un tā piekrastē nogrimušiem kuģiem. Ciema centrā –...
 • Ragu kolekciju veido mežsarga Edgara Hausmaņa 30 gadu laikā meža sarga gaitās savāktie vairāk kā 550 meža dzīvnieku ragi. Kolkas pagastā, Vaidē.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, "Purvziedi"
 • Kolkas priežu dabas taka atrodas Baltijas jūras krastā pie Kolkasraga. Dabas takā var iepazīties ar kāpu pārmaiņām laika gaitā. Šeit redzamas...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts
 • Mazjūras un Dižjūras satikšanās vieta. Kolkas bāka ir vienīgā Latvijas jūras sala. Kolkasrags ir dabas dota satikšanās vieta. Kolkasragā...
  Kolkas pagasts
 • Bāka mūsdienās atrodas 6 km (celšanas brīdī – 5 km) attālumā no Kolkasraga, tā zemūdens smilšainā sēkļa galā. Uz salas vēl atrodas bākas...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts
 • Ēvažu dabas taka (0,3 km) atrodas Rīgas-Kolkas šosejas malā pie Slīteres nacionālā parka robežas.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, LV-3275
 • Ap 1885. gadu daudzi Kolkas iedzīvotāji pārgāja pareizticībā un Kolkā nodibināja pareizticīgo draudzi.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, LV-3270
 • Tagadējai mūra baznīcai (1885—1886) pamatus un vēstījumu nākamajām paaudzēm baznīcas torņa apaļajā bumbā lika toreizējais Dundagas muižas...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, LV-3270
 • Ir pagājis vairāk nekā 900 gadu kopš pirmās katoļu baznīcas būves Kolkā. Gadsimtiem šīs konfesijas dievnama te nav bijis, arī Latvijas brīvvalsts...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, LV-3270
 • Neliela apdzīvota vieta, līdz kurai nokļūstam, paceļoties pa iespaidīgu Šlīteres Zilo kalnu nogāzes gravu ar smilšakmens atsegumiem.
Informācija mainīta: 29.07.2013