A+
Beta

Apkārt Slīterei

1 diena, 90 km

Maršruta mērķis ir iepazīstināt ar daudzveidīgo Ziemeļkurzemes pussalas dabas un kultūras mantojumu, kā arī skaistākajām Slīteres nacionālā parka skatu vietām. Maršrutu var veikt ar auto, bet velobraukšanas entuziasti – arī ar divriteni.

 

Maršruta gaita: Dundaga – Šlītere – Sīkrags – Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – Kolka – Melnsils – Vīdale – Dundaga.

Ceļa segums: pārsvarā asfalts, ap 19 km – ceļš ar grants segumu.

Sākums un beigas: Dundaga vai arī cita vieta (Melnsils, Sīkrags), jo maršruts ir apļveida.

Apskates objekti maršrutā: Dundaga, Dundagas pils un parksDundagas luterāņu baznīca, „Krokodils”, keramiķes Eizenbergas darbnīca, Šlītere bāka, skatu tornis Šlīteres Zilo kalnu kraujas malā, Pēterezera dabas takaSīkragsLībiešu tautas namsLaivu kapsēta, bijušās Jūrskolas ēka – jūrskolā, KošragsPitrags, Saunags, Nigliņu liepa, Vaide, E. Hausmaņa Purv­ziedu mājās veidotā Ragu kolekcija­ - muzejs, Vaides Lāžās – ainavisks dižozols, Kolkasrags, Kolkasraga vecā bāka, Kolkas bāka, Ūši, Kolka, Kolkas baznīcas – luterāņupareizticīgo un katoļu baznīcaĒvažu stāvkrasts, Melnsils, Vīdale.

Der zināt! Vēlama līdzi drukāta maršruta lapa ar būtiskāko informāciju.

Informācija: Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs (Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolkasrags; t. +371 29149105; e-pasts; kolkacape@inbox.lv)

Dundagas tūrisma informācijas centrs (Pils iela 14, Dundagas pils, Dundagas novads, Dundaga; t. +371 63232293, +371 2944439, e-pasts: tic@dundaga.lv)

Maršruts izvietots sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs" | www.celotajs.lv

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Dundagas pili 13. gadsimta otrajā pusē būvējis Rīgas domkapituls saimnieciskām vajadzībām. Vēlākos gadsimtos viduslaiku pils kalpojusi kā...
  Pils iela 14, Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dagda, Dundaga
 • Pēc Dundagas pils uzcelšanas (13.gs. beigās) katoļu laikos tajā ierīkoja pils kapelu, ko vēlāk izmantoja vācu draudze. Kopš 1830.gada tā vairs...
  Pils iela 10, Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, LV-3270
 • Slīteres nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Šī...
 • Izejot lokveida taku, apmeklētāji iepazīs unikālo kangaru (paralēlas vaļņveida kāpas) un vigu (starpkāpu ieplakas ar zāļu purviem) ainavu –...
 • Viens no lībiešu ciemiem, kura rietumdaļai piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statuss.
 • Veidojusies pagājušā gadsimta 60. gados, kad Padomju armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē. Laivām vairs nebija pielietojuma, un tās...
 • Līvu tautas namā, Mazirbē tiek piedāvāts iepazīties ar lībiešu kultūru. Mazirbe, Košrags un Kolka ir seni lībiešu zvejniekciemati. Lībieši jeb...
  Kolkas pagasts, Mazirbe
 • Arhitektūras, kultūrainavas un pieejamības ziņā – visinteresantākais no lībiešu ciemiem, kur pie mājām ir izvietoti to nosaukumi un īsa...
 • Bijušais zvejniekciems, kas apvīts ar daudziem nostāstiem un teikām par jūras laupītājiem un tā piekrastē nogrimušiem kuģiem. Ciema centrā –...
 • Ragu muzeja ēka "Purvziedi"
  Ragu kolekciju veido mežsarga Edgara Hausmaņa 30 gadu laikā meža sarga gaitās savāktie vairāk kā 550 meža dzīvnieku ragi. Kolkas pagastā, Vaidē.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, "Purvziedi"
 • Kolkas priežu dabas taka atrodas Baltijas jūras krastā pie Kolkasraga. Dabas takā var iepazīties ar kāpu pārmaiņām laika gaitā. Šeit redzamas...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts
 • Mazjūras un Dižjūras satikšanās vieta. Kolkas bāka ir vienīgā Latvijas jūras sala. Kolkasrags ir dabas dota satikšanās vieta. Kolkasragā...
  Kolkas pagasts
 • Romvalds Salcevičs / Kolkas bāka
  Bāka mūsdienās atrodas 6 km (celšanas brīdī – 5 km) attālumā no Kolkasraga, tā zemūdens smilšainā sēkļa galā. 
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Divu jūru satikšanās vietā
 • Ēvažu dabas taka (0,3 km) atrodas Rīgas-Kolkas šosejas malā pie Slīteres nacionālā parka robežas.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, LV-3275
 • Ap 1885. gadu daudzi Kolkas iedzīvotāji pārgāja pareizticībā un Kolkā nodibināja pareizticīgo draudzi.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, LV-3270
 • Kolkas evaņģēliski luteriskā baznīca
  Tagadējai mūra baznīcai (1885—1886) pamatus un vēstījumu nākamajām paaudzēm baznīcas torņa apaļajā bumbā lika toreizējais Dundagas muižas...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, Kolkas luteriskā baznīca, LV-3275
 • Ir pagājis vairāk nekā 900 gadu kopš pirmās katoļu baznīcas būves Kolkā. Gadsimtiem šīs konfesijas dievnama te nav bijis, arī Latvijas brīvvalsts...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, LV-3270
 • Neliela apdzīvota vieta, līdz kurai nokļūstam, paceļoties pa iespaidīgu Šlīteres Zilo kalnu nogāzes gravu ar smilšakmens atsegumiem.
Informācija mainīta: 29.07.2013