A+
Beta

Apkārt Slīterei

1 diena, 90 km

Maršruta mērķis ir iepazīstināt ar daudzveidīgo Ziemeļkurzemes pussalas dabas un kultūras mantojumu, kā arī skaistākajām Slīteres nacionālā parka skatu vietām. Maršrutu var veikt ar auto, bet velobraukšanas entuziasti – arī ar divriteni.

 

Maršruta gaita: Dundaga – Šlītere – Sīkrags – Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – Kolka – Melnsils – Vīdale – Dundaga.

Ceļa segums: pārsvarā asfalts, ap 19 km – ceļš ar grants segumu.

Sākums un beigas: Dundaga vai arī cita vieta (Melnsils, Sīkrags), jo maršruts ir apļveida.

Apskates objekti maršrutā: Dundaga, Dundagas pils un parksDundagas luterāņu baznīca, „Krokodils”, keramiķes Eizenbergas darbnīca, Šlītere bāka, skatu tornis Šlīteres Zilo kalnu kraujas malā, Pēterezera dabas takaSīkragsLībiešu tautas namsLaivu kapsēta, bijušās Jūrskolas ēka – jūrskolā, KošragsPitrags, Saunags, Nigliņu liepa, Vaide, E. Hausmaņa Purv­ziedu mājās veidotā Ragu kolekcija­ - muzejs, Vaides Lāžās – ainavisks dižozols, Kolkasrags, Kolkasraga vecā bāka, Kolkas bāka, Ūši, Kolka, Kolkas baznīcas – luterāņupareizticīgo un katoļu baznīcaĒvažu stāvkrasts, Melnsils, Vīdale.

Der zināt! Vēlama līdzi drukāta maršruta lapa ar būtiskāko informāciju.

Informācija: Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs (Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolkasrags; t. +371 29149105; e-pasts; kolkacape@inbox.lv)

Dundagas tūrisma informācijas centrs (Pils iela 14, Dundagas pils, Dundagas novads, Dundaga; t. +371 63232293, +371 2944439, e-pasts: tic@dundaga.lv)

Maršruts izvietots sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs" | www.celotajs.lv

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Pils apkārtne rudenī
  Dundagas pili 13. gadsimta otrajā pusē būvējis Rīgas domkapituls saimnieciskām vajadzībām. Vēlākos gadsimtos viduslaiku pils kalpojusi kā...
  Pils iela 14, Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dagda, Dundaga
 • Dundagas evaņģēliski luteriskā baznīca
  Pēc Dundagas pils uzcelšanas (13.gs. beigās) katoļu laikos tajā ierīkoja pils kapelu, ko vēlāk izmantoja vācu draudze. Kopš 1830.gada tā vairs...
  Pils iela 10, Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, LV-3270
 • Slīteres bāka
  Slīteres nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Šī...
 • Laivu kapsēta
  Veidojusies pagājušā gadsimta 60. gados, kad Padomju armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē. Laivām vairs nebija pielietojuma, un tās...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe, LV-3275
 • Lībiešu krasts Mazirbē
  Līvu tautas namā, Mazirbē tiek piedāvāts iepazīties ar lībiešu kultūru. Mazirbe, Košrags un Kolka ir seni lībiešu zvejniekciemati. Lībieši jeb...
  Kolkas pagasts, Mazirbe, Lībiešu Tautas nams
 • Ragu muzeja ēka "Purvziedi"
  Ragu kolekciju veido mežsarga Edgara Hausmaņa 30 gadu laikā meža sarga gaitās savāktie vairāk kā 550 meža dzīvnieku ragi. Kolkas pagastā, Vaidē.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, "Purvziedi"
 • Kolkasrags
  Mazjūras un Dižjūras satikšanās vieta. Kolkas bāka ir vienīgā Latvijas jūras sala. Kolkasrags ir dabas dota satikšanās vieta. Kolkasragā...
  Kolkas pagasts, Kolka, Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centrs, LV-3275
 • Kolkas bāka
  Bāka mūsdienās atrodas 6 km (celšanas brīdī – 5 km) attālumā no Kolkasraga, tā zemūdens smilšainā sēkļa galā. 
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Divu jūru satikšanās vietā
 • Ēvažu stāvkrasts
  Ēvažu dabas taka (0,3 km) atrodas Rīgas-Kolkas šosejas malā pie Slīteres nacionālā parka robežas.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Ēvaži, LV-3275
 • Kristus dzimšanas Kolkas pareizticīgo baznīca
  Ap 1885. gadu daudzi Kolkas iedzīvotāji pārgāja pareizticībā un Kolkā nodibināja pareizticīgo draudzi.
  Kolkas pareizticīgo baznīca, Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, LV-3275
 • Kolkas evaņģēliski luteriskā baznīca
  Tagadējai mūra baznīcai (1885—1886) pamatus un vēstījumu nākamajām paaudzēm baznīcas torņa apaļajā bumbā lika toreizējais Dundagas muižas...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, Kolkas luteriskā baznīca, LV-3275
 • Jūras zvaigznes dievmātes Kolkas Romas katoļu baznīca
  Ir pagājis vairāk nekā 900 gadu kopš pirmās katoļu baznīcas būves Kolkā. Gadsimtiem šīs konfesijas dievnama te nav bijis, arī Latvijas brīvvalsts...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, LV-3270
Informācija mainīta: 29.07.2013