A+
Beta

Daugavas taka

1 diena, 10 km

Dabas parks "Daugavas ieleja" aicina Daugavas krastos izstaigāt ceļus un taciņas, uzņemt klusuma un tāluma vitamīnus senajā pilskalnā, palaist acis ganīties pļavās, ļauties upju un  avotiņu valdzinājumam gravās, pavērt senas baznīcas durvis, paklusēt vecajā kapsētā, paklausīties teikās un leģendās.

 
Ejot pa Daugavas taku ceļiniekam atklājas daudzveidīgas Daugavas ielejas ainavas: meži un pļavas, upju straujteces, avoti un lieli laukakmeņi, ģeoloģiskie veidojumi - dolomīta atsegums un ielejas nogāzes krauja. Senlejas stāvajā nogāzē redzami platlapju meži, kas mijas ar sausām līdz mēreni mitrām stepju pļavām. Šeit sastopamas citviet Latvijā reti sastopamas augu sugas. Visā takas garumā paveras iespaidīgas kultūrainavas.

Maršruta gaita: Skrīveri - Aizkraukle.

Apskates un pieturas vietas maršrutā: Aizkraukles pilskalns, Aizkraukles mūra baznīcas drupas, Aizkraukles luterāņu baznīca, pie Karikstes upītes ietekas Daugavā apskatāmas 1224.g. būvētās Livonijas ordeņa pils drupas, nedaudz tālāk atrodas Aizkraukles vecā kapsēta. Takas noslēgumā atrodas kādreizējā kaļķu cepļa drupas, kur skatāmi neparasti dolomīta atsegumi ar daudziem strautiņiem. Ceļinieku gaida labiekārtotas atpūtas vietas „Priediņas" un „Saķis", savukārt lieliskas peldvietas, pludmales volejbola laukums atrodas pie Lasmaņu karjera.

Informācija: Skrīveru informācijas punkts (A.Upīša 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125;  tel: +371 28373530; e-pasts: zigrida.sprukte@skriveri.lv)

Maršruts izvietots sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību. Informācija par dabas parku "Daugavas ieleja" un maršrutu.

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

Informācija mainīta: 01.08.2013