A+
Beta

Gar jūras krastu

1-3 dienas, 3-36 km

Maršruts Slīteres nacionālajā parkā gar jūras krastu, kas piemērots gan īsām pastaigām, gan vairākdienu pārgājienam.

 

 

Posmā no Melnsila līdz Sīkragam nav kājāmgājējam nepārvaramu šķēršļu. Plānojot savu maršrutu, jārēķinās, ka cilvēks stundas laikā (bez objektu apskates) var noiet 4 (vidējs temps) – 6 (ātrs temps) kilometrus.

Šeit dotas divas attāluma tabulas (kilometros) starp nozīmīgākajām apdzīvotajām vietām. Ar to palī­dzību katrs pats, atkarībā no savām iespējām un interesēm, var viegli izplānot un kombinēt sev piemērotāko pārgājiena maršrutu.

  Kolka Vaide Saunags Pitrags Košrags Mazirbe Sīkrags
Kolka 0 9 12 15 17 20 26
Vaide 9 0 3 5 7,5 10 17
Saunags 12 3 0 2 5 8 14
Pitrags 15 5 2 0 2 5 11
Košrags 17 7,5 5 2 0 3 9
Mazirbe 20 10 8 5 3 0 6
Sīkrags 26 17 14 11 9 6 0
  Kolka Ēvaži Aizklāņi Melnsils
Kolka 0 9 10,5 12,5
Ēvaži 9 0 1,5 3,5
Aizklāņi 10,5 1,5 0 2
Melnsils 12,5 3,5 2 0

Informācija: Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs (Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolkasrags; t. +371 29149105; e-pasts; kolkacape@inbox.lv)

Dundagas tūrisma informācijas centrs (Pils iela 14, Dundagas pils, Dundagas novads, Dundaga; t. +371 63232293, +371 2944439, e-pasts: tic@dundaga.lv)

Maršruts izvietots sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs". Fails maršruta lejuplādēšanai www.celotajs.lv

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Slīteres bāka
  Slīteres nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Šī...
 • Ēvažu stāvkrasts
  Ēvažu dabas taka (0,3 km) atrodas Rīgas-Kolkas šosejas malā pie Slīteres nacionālā parka robežas.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Ēvaži, LV-3275
 • Kolkasrags
  Mazjūras un Dižjūras satikšanās vieta. Kolkas bāka ir vienīgā Latvijas jūras sala. Kolkasrags ir dabas dota satikšanās vieta. Kolkasragā...
  Kolkas pagasts, Kolka, Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centrs, LV-3275
 • Ragu muzeja ēka "Purvziedi"
  Ragu kolekciju veido mežsarga Edgara Hausmaņa 30 gadu laikā meža sarga gaitās savāktie vairāk kā 550 meža dzīvnieku ragi. Kolkas pagastā, Vaidē.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, "Purvziedi"
 • Lībiešu krasts Mazirbē
  Līvu tautas namā, Mazirbē tiek piedāvāts iepazīties ar lībiešu kultūru. Mazirbe, Košrags un Kolka ir seni lībiešu zvejniekciemati. Lībieši jeb...
  Kolkas pagasts, Mazirbe, Lībiešu Tautas nams
 • Laivu kapsēta
  Veidojusies pagājušā gadsimta 60. gados, kad Padomju armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē. Laivām vairs nebija pielietojuma, un tās...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe, LV-3275
Informācija mainīta: 19.06.2013