A+
Beta

Gar jūras krastu

1-3 dienas, 3-36 km

Maršruts Slīteres nacionālajā parkā gar jūras krastu, kas piemērots gan īsām pastaigām, gan vairākdienu pārgājienam.

 

 

Posmā no Melnsila līdz Sīkragam nav kājāmgājējam nepārvaramu šķēršļu. Plānojot savu maršrutu, jārēķinās, ka cilvēks stundas laikā (bez objektu apskates) var noiet 4 (vidējs temps) – 6 (ātrs temps) kilometrus.

Šeit dotas divas attāluma tabulas (kilometros) starp nozīmīgākajām apdzīvotajām vietām. Ar to palī­dzību katrs pats, atkarībā no savām iespējām un interesēm, var viegli izplānot un kombinēt sev piemērotāko pārgājiena maršrutu.

  Kolka Vaide Saunags Pitrags Košrags Mazirbe Sīkrags
Kolka 0 9 12 15 17 20 26
Vaide 9 0 3 5 7,5 10 17
Saunags 12 3 0 2 5 8 14
Pitrags 15 5 2 0 2 5 11
Košrags 17 7,5 5 2 0 3 9
Mazirbe 20 10 8 5 3 0 6
Sīkrags 26 17 14 11 9 6 0
  Kolka Ēvaži Aizklāņi Melnsils
Kolka 0 9 10,5 12,5
Ēvaži 9 0 1,5 3,5
Aizklāņi 10,5 1,5 0 2
Melnsils 12,5 3,5 2 0

Informācija: Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs (Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolkasrags; t. +371 29149105; e-pasts; kolkacape@inbox.lv)

Dundagas tūrisma informācijas centrs (Pils iela 14, Dundagas pils, Dundagas novads, Dundaga; t. +371 63232293, +371 2944439, e-pasts: tic@dundaga.lv)

Maršruts izvietots sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs". Fails maršruta lejuplādēšanai www.celotajs.lv

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Slīteres nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Šī...
 • Ēvažu dabas taka (0,3 km) atrodas Rīgas-Kolkas šosejas malā pie Slīteres nacionālā parka robežas.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, LV-3275
 • Mazjūras un Dižjūras satikšanās vieta. Kolkas bāka ir vienīgā Latvijas jūras sala. Kolkasrags ir dabas dota satikšanās vieta. Kolkasragā...
  Kolkas pagasts
 • Auto stāvlaukumā pie Kolkas raga priežu takas sākuma acīgāks vērotājs pamanīs mūsdienās aizaugošu plašu stigu, kuras viens gals beidzas jūras...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts
 • Kolkas priežu dabas taka atrodas Baltijas jūras krastā pie Kolkasraga. Dabas takā var iepazīties ar kāpu pārmaiņām laika gaitā. Šeit redzamas...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts
 • Ragu muzeja ēka "Purvziedi"
  Ragu kolekciju veido mežsarga Edgara Hausmaņa 30 gadu laikā meža sarga gaitās savāktie vairāk kā 550 meža dzīvnieku ragi. Kolkas pagastā, Vaidē.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, "Purvziedi"
 • Bijušais zvejniekciems, kas apvīts ar daudziem nostāstiem un teikām par jūras laupītājiem un tā piekrastē nogrimušiem kuģiem. Ciema centrā –...
 • Arhitektūras, kultūrainavas un pieejamības ziņā – visinteresantākais no lībiešu ciemiem, kur pie mājām ir izvietoti to nosaukumi un īsa...
 • Līvu tautas namā, Mazirbē tiek piedāvāts iepazīties ar lībiešu kultūru. Mazirbe, Košrags un Kolka ir seni lībiešu zvejniekciemati. Lībieši jeb...
  Kolkas pagasts, Mazirbe
 • Veidojusies pagājušā gadsimta 60. gados, kad Padomju armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē. Laivām vairs nebija pielietojuma, un tās...
 • Viens no lībiešu ciemiem, kura rietumdaļai piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statuss.
Informācija mainīta: 19.06.2013