A+
Beta

Gar Vidzemes krastu: Ainaži - Dunte

Vidzemes piekraste ir bagāta ar dažādiem dabas un kultūrvēsturs pieminekļiem. Īpaši pievilcīgs un iecienīts ir Vidzemes akmeņainās jūrmalas posms, kuru būtiski izmainīja 2005. gada orkāns.

 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta piekrastes teritorijā ietilpst divi dabas liegumi -- Vidzemes akmeņainās jūrmalas dabas liegums un Randu pļavas. Akmeņainās jūrmalas liegums ir ar dažāda izmēra laukakmeņiem klāts un nelieliem zemesragiem un līčiem izrobots krasta posms. Tā ir arī vienīgā vieta Latvijā, kur posmā starp Tūju un Vitrupes ieteku jūras viļņu iespaidā izveidojušies dažus metrus augsti devona perioda smilšakmens atsegumi.

Randu pļavu dabas liegums ir ar niedrēm un meldriem apaudzis piejūras pļavu, lagūnu, dūņainu ezeriņu un smilšainu sēkļu mozaīkas izraibināts Rīgas līča krasta posms starp Ainažiem un Kuivižiem. Tā ir ļoti nozīmīga ūdensputnu atpūtas un retu augu sugu dzīves vieta. Pļavu iepazīšanai izveidots jauns putnu vērošanas tornis un dabas taka.

Maršruts domāts tiem, kam vairāk patīk ceļot ar automašīnu, bet tajā pat laikā - ar kājām veikt nelielus radiālus pārgājienus tuvākajā apkārtnē. Vidzemes piekraste ir bagāta ar dažādien dabas un kultūrvēsturs pieminekļiem.

Īpaši pievilcīgs un iecienīts ir Vidzemes akmeņainās jūrmalas posms, kuru būtiski izmainīja 2005. gada orkāns. Arī tas ir iemesls aizbraukt vēlreiz, ja pirms tam jau kādreiz šeit ir būts.

Laiks: viss gads

Attālums no Rīgas: 115 km

Pieturas punkti: Ainaži, Kuiviži, Salacgrīva, Svētciems, Vitrupe, Mantiņi, Tūja, Dunte

Garums: 100 km

Maršruts izvietots sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs"   www.celotajs.lv

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Mazās Ainažu pilsētiņas teritorijā atrodas jūrskolas muzejs. To vidū nozīmīgākās kolekcijas ir Ainažu kartes, plāni, jūrskolnieku diplomi, mācību...
  K.Valdemāra iela 47, Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, Ainaži
 • Uz  Svētciema un Vecsalacas muižu zemes izauga miests, kas 1928.gadā ieguva  pilsētas tiesības. Īpaša uzmanība Salacgrīvas muzeja darbībā...
  Sila iela 2, Salacgrīvas novads, Salacgrīva, LV-4033
 • Muzeja pirmajā stāvā apskatāma Minhauzena slavas zāle, savukārt otrajā stāvā savu mājvietu atradušas gan esošo, gan bijušo slavenību vaska figūras...
  Limbažu novads, Liepupes pagasts, Dunte
 • Vidzemes podniecības savdabīgās tradīcijas ir izturējušas laika pārbaudi un "Cepļu" mākslinieki tās godā vēl šobrīd. Darbnīcu vada...
  Limbažu novads, Skultes pagasts, "Cepļi", LV-4025
 • Mūsdienās no Ziemeļu mola Ainažos saglabājiem vairāk nekā puskilometru garš mola posms, kas sastāv no lieliem laukakmeņiem. Mola atliekas redzamas...
  Salacgrīvas novads, Ainaži
 • Starp steķiem un Tūjas ķieģeļu fabriku bija izveidots sliežu ceļš, pa kuru transportēja labākās kvalitātes ķieģeļus. Pēckara gados „Dzeņu...
 • 1935. gadā Tūjā darbojās ķieģeļu ceplis, kas ražošanā izmantoja apkārtnē esošās Devona perioda mālu iegulas. 1936. gadā uzsāka jaunās fabrikas...
 • Iespaidīgākā un krāšņākā smilšakmens klinšu grupa Vidzemes piekrastē. Viļņi te ir izveidojuši līdz 6 m augstu stāvkrastu, kur vairāku simtu metru...
  Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Strautiņi, LV-4023
 • Viena no retajām vietām Latvijā, kur, iepriekš vienojoties, var doties līdzi jūras zvejā (1 – 2 cilvēki), bet vakaros vērot nēģu un citu...
  Limbažu novads, Salacgrīvas lauku teritorija , Vējavas, LV-4033
 • Liepupes evaņģēliski luteriskā baznīca
  Dievnamam ir netradicionāls plānojums un izkārtojums: altāris atrodas vidū, bet kancele virs altāra. Baznīcai ir arī savdabīgs zvanu tornis ar 1634...
  Salacgrīvas novads, Liepupe, Jelgavkrasti
Informācija mainīta: 10.06.2013