A+
Beta

Pa Slīteres lībiešu ciemiem

1 diena, 28 km

Šis maršruts piemērots aktīviem braucējiem, kam interesē piekrastes daba un lībiešu kultūras mantojums. Baltijas jūras krasta posmā – tā saucamā lībiešu krastā no Melnsila līdz Ovišiem – ir saglabājušies lībiešu (viena no mazākajām pasaules tautām) zvejniekciemi un citi to kultūras liecinieki.

 

Maršruts pa meža ceļu ved cauri pieciem ciemiem: Mazirbei, Košragam, Pitragam, Saunagam un Vaidei. Tie vietām vēl glabā senās zvejnieku dzīves iezīmes. Apceļojot lībiešu ciemus Slīteres nacionālajā parkā, varēsiet apskatīt Lībiešu tautas namu, bij. Jūrskolas ēku, Pitraga baptistu baznīcu, Nigliņu liepu, meža dzīvnieku raga kolekciju mājās "Purvziedi"Mazirbes luterāņu baznīcu, bij. mācītājmuižas apkārtni, mēra akmeņus.

Maršruta sākums: Mazirbe.

Maršruta gaita: Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – atpakaļceļā P 124 autoceļš līdz Mazirbei.

Der zināt: Meža ceļi, kas savieno lībiešu ciemus, vietām var būs grūti izbraucami.

Informācija: Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs (Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolkasrags; t. +371 29149105; e-pasts; kolkacape@inbox.lv)

Dundagas tūrisma informācijas centrs (Pils iela 14, Dundagas pils, Dundagas novads, Dundaga; t. +371 63232293, +371 2944439, e-pasts: tic@dundaga.lv)

Maršruts izvietots sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs" | maršruts lejupielādei www.celotajs.lv

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Lībiešu krasts Mazirbē
  Līvu tautas namā, Mazirbē tiek piedāvāts iepazīties ar lībiešu kultūru. Mazirbe, Košrags un Kolka ir seni lībiešu zvejniekciemati. Lībieši jeb...
  Kolkas pagasts, Mazirbe, Lībiešu Tautas nams
 • Laivu kapsēta
  Veidojusies pagājušā gadsimta 60. gados, kad Padomju armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē. Laivām vairs nebija pielietojuma, un tās...
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe, LV-3275
 • Ragu muzeja ēka "Purvziedi"
  Ragu kolekciju veido mežsarga Edgara Hausmaņa 30 gadu laikā meža sarga gaitās savāktie vairāk kā 550 meža dzīvnieku ragi. Kolkas pagastā, Vaidē.
  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, "Purvziedi"
 • Mazirbes evaņģēliski luteriskā baznīca
  Dievnams ir viena no skaistākajām Kurzemes piekrastes baznīcām, kas izceļas ar izjustām, slaidām proporcijām, estētisko kvalitāti un gleznaino...
  Dundagas novads, Dundagas pagasts, Mazirbe, LV-3275
Informācija mainīta: 12.06.2013