A+
Beta

Pierobežas vilinājums

2 dienas, 170 km

Maršruts aicina iepazīt Latvijas malu, kuru pirms 900 gadiem sauca par Atzeli.

 

Maršruts izveidots kā akcija 2012.gadā. Tas aicina apceļot seno Atzeles novadu un izbaudīt pierobežas cilvēku viesmīlību. Ceļojumā varēsiet apskatīt Spidzenieku pilskalnu, Alūksnes Jauno pili, dabas muzeju “Vides labirints”, Bejas novadpētniecības centru, Pededzes pagasta muzeju, Liepnu ar trīs baznīcām, Annas Āzes meža muzeju, senlietu un motociklu kolekciju „Cīrulīši”, kultūrvēstures muzeju „Vēršukalns”, Viļaku, Marienhauzenas muižu, dabas parku „Balkanu kalni”, dabas taku- Stiglovas grava, maizes krāsni saimniecībā „Kronīši” un Baltinavas novada muzeju.

Informācija: Alūksnes tūrisma informācijas centrs (Pils ielā 25A, Bībeles muzeja ēkā, Alūksne, LV-4301, mob. tālr. 29130280, tālr. 64322804, fakss: 64322804, e-pasts: tic@aluksne.lv)

Apē: tālr. 64322273, 29439207; www.ape.lv un Gaujienā: tālr. 64381601, 28386923; www.gaujiena.lv

Balvu novada tūrisma informācijas centrs (Brīvības iela 46, Balvu novads, Balvi, LV-4501; tālr. 64522597, mob. tālr. 29272948; e-pasts:turisms@balvi.lv; www.balvi.lv)

Gulbenes novada tūrisma informācijas centrs (Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401; tel. +371 64497729, fakss +371 64497730;e-pasts: turists@gulbene.lv; www.gulbene.lv/tourism)/p>

Maršruts lejupielādei: www.baltinava.lv. Citi Atzeles projekta ceļojuma maršruti lejupielādei: www.vilaka.lv.

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Alūksnes Jaunā pils
  Alūksnes Jaunā pils ir angļu neogotikas stila pils Alūksnē. Pils ir viens no ievērojamākajiem vēlās Tjūdoru neogotikas arhitektūras pieminekļiem...
  Pils iela 74, Alūksnes novads, Alūksne, LV-4301
 • "Vides labirints"
  Ja apciemosiet "Vides labirintu", uzzināsiet daudz jauna un interesanta par neparasto mums apkārt, redzēsiet kā pavisam parasti akmeņi...
  Pils iela 74, Alūksnes novads, Alūksne, LV-4301
 • Susāju muzejs
  Ēkas īpašā aura jūtama jau pārkāpjot tās slieksni. Muzejs ieņem svarīgu lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Šeit...
  Viļakas novads, Susāju pagasts, Svilpova, LV - 4583
 • Annas Āzes meža muzejs
  Te ir gan dzīvnieku izbāzeņi to dabiskās dzīvestelpas atainojumā, gan dzīvnieku ādas, pārnadžu ragi, mežsargu darbarīki no sendienu un mūsdienu...
  Parka iela 14, Viļakas novads, Žīguru pagasts, Žīguri, LV-4584
 • Ainaviski skaista vieta ar izteiktu reljefu.
  Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts, Logini, LV 4587
 • Maizes cepšana Kronīšos
  Jermacānu ģimene "Kronīšu" mājās  ir ierīkojusi vasaras virtuvi, kurā iebūvēts arī jauns maizes ceplis, taču maizīte tāpat tiek...
  Balvu novads, Briežuciema pagasts, Štikunova, "Kronīši", LV-4595
 • Baltinavas novada muzejs
  Muzeja darbības un ekspozīciju pamatā ir Baltinavas pagasta vēstures izpēte, popularizēšana un vēsturisko liecību saglabāšana, novadnieku,...
  Tilžas iela 7, Baltinavas novads, Baltinava, LV-4594
Informācija mainīta: 17.06.2013