A+
Beta

Sēlijas mazpilsētas

2 diena, 95 km

Sēlijas paliks atmiņā kā vienas no burvīgākajām velobrīvdienām. Sēlijā aizrauj ainava, vietējo ļaužu viesmīlība un sirsnīgā vienkāršība.

 

Velomaršruts piemērots pieredzējušiem velobraucējiem, kas nebaidās no liela km skaita, kā arī patstāvīgi plāno savus veloceļojumus. Maršruts veicams 2 dienās, un tā sākums plānojams individuāli, tomēr, ja izmantojat dzelzceļa satiksmi Rīga – Daugavpils, tad līdz maršruta sākumam un atpakaļceļam vēl jāplāno papildus dienas. Visērtāk ir maršrutu sākt Daugavpilī un pa ceļam līdz Sēlijai, apskatīt arī Ilūksti, Eglaini un Subati, savukārt atpakaļceļu plānot no Viesītes uz Jēkabpili un Krustpili. Plānojot šādu trasējumu, kopīgais km skaits būs virs 200 km. Šo maršrutu var kombinēt arī ar Saukas dabas parka velomaršrutu.

Maršruta gaita: Gārsene-Aknīste-Nereta –Lone - Viesīte

Maršrutā iekļautās apskates vietas: Gārsene un Gārsenes muižas pils. Aknīstē, var piestāt pie Saltupju svētavota, kas ir sena kulta vieta. Pilsētā var aplūkot arī Aknīstes katoļu baznīcu (1937.g.) un no vecās baznīcas saglabājušos sarkano ķieģeļu vārtus. Blakus baznīcai atrodas Sēļu parks – stilizēts sēļu cietoksnis, tālāk Aknīstes novadpētniecības muzejs - Sēļu nams. Neretā var aplūkot vienu no senākajām Latvijas lauku luterāņu baznīcām, Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju "Riekstiņi”, jaunuzcelto katoļu baznīcu, kultūras namu, kā arī mazo HES uz Susējas. Lonē jāiegriežas muzeja ”Sēlija” nodaļā – M.Buclera kabinetā. Viesītē - muzejs “Sēlija", profesora P.Stradiņa piemiņas ekspozīcija, Brīvības baznīca, Kultūras pilī skatāmas izstādes. Vēl maršrutā var apskatīt Elkšņu dižozolu, Elkšņu evaņģēliski luteriskā baznīcu, Tālivalža gravu, Līgo kalniņu, Ormaņkalnu un paviesoties kafejas ražotnē „Dzelmītes" un z/s „Ošāni".

Informācija: Viesītes tūrisma informācijas punkts (Brodeles iela 7, Viesīte, LV-523; +371 29116334, +371 65245549; www.muzejselija.lv, www.viesite.lv)

Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs (Brīvības iela 140/142, Jēkabpils,  +371 65233822, tic@jekabpils.lv, visit.jekabpils.lv)   Maršruts izvietots sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu.

Maršrutā iekļauti tūrisma objekti

 • Gārsenes pils
  Gārsenes pils celtniecības laiks ir no 1856.gada līdz 1860.gadam. Pils arhitekta vārds nav zināms. Sākumā uzcelta pils divstāvīgā daļa, bet otrs -...
  Aknīstes novads, Gārsenes pagasts, Gāršas, Labieši, LV-5218
 • Aknīstes novadpētniecības muzejs
  Aknīstes novadpētniecības muzejs atrodas Skolas un Miera ielu krustojumā. Tas pastāv kopš 1998. gada un sākotnēji bija Aknīstes vidusskolas...
  Miera iela 1a, Aknīstes novads, Aknīste, LV-5208
 • Neretas ev. luterāniskā baznīca
  Baznīca ir viena no vecākajām baznīcām Zemgalē. Tās būvniecība aizsākusies jau 1584. gadā. Kopš 1998. gada 29. oktobra Neretas baznīca ir iekļauta...
  Rīgas iela 2, Neretas novads, Neretas pagasts, LV-5118
 • Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi"
  Gleznotājs un rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš (1877-1962) savu bērnību(1880-1886) pavadījis viensētā „Riekstiņi, kur joprojām saglabājies 19....
  Neretas novads, Neretas pagasts, "Riekstiņi", LV-5118
 • M.Buclera fotogrāfijas kabinets
  Fotogrāfijas pamatlicēja Latvijā M. Buclera piemiņas istaba, piemiņas akmens un akmens zīme Fotogrāfijai 150 Saukas pagastā. Šeit notiek arī...
  Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, "Pagastmāja", LV-5224
 • Viesītes mazais bānītis
  Viesītes novadpētniecības muzejs "Sēlija"  un Mazais bānītis, kā arī P. Stradiņa memoriālais muzejs. Viesītes muzejs "Sēlija...
  Brodeles iela 7, Viesītes novads, Viesīte, LV-5237
 • kafejas ALĪDA ražotne
   Tradīcija. Tas ir spēks un kvalitāte. Paaudzēs pārbaudītas vērtības un krāta pieredze. Ir lietas, ko esam pazaudējuši un nespējam radīt no...
  Viesītes novads, Elkšņu pagasts, Elkšņi, "Dzelmītes", LV-5217
 • Saukas ezers
  Saukas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kura izveidota 1987. gadā. Saukas dabas parkam ir piešķirts arī Natura 2000 - Eiropas...
  Viesītes novads, Saukas pagasts, LV-5224
Informācija mainīta: 01.08.2013