Jūs atrodaties šeit

Lielākais Adventa vainags Latvijā

Datums: 
02.12.2012 līdz 06.01.2013

Svētdien, Pirmajā Adventā, tika iedegta svece lielākajā Adventa vainagā Latvijā. Tā diametrs ir 19 metri (līdz šim lielākais diametrs bija 10 metri). Tas atrodas pļavā pie Skultes baznīcas.

Vainaga pamats veidots no koka konstrukcijas, kas klāta ar egļu zariem. Vainags ir dekorēts ar apgleznotiem finiera eņģelīšiem un zvaigznītēm. Tā centrā atrodas krustu krusts jeb kā vēl to mēdz dēvēt - Māras krusts. Krustu krusts ir pasaules evaņģelizācijas simbols. Četri krusti simbolizē četrus evaņģēlijus un labo vēsti, kura tiek sludināta visā pasaulē - uz visām debess pusēm. Vainagā ir četri balti lukturi, kuri tiks iedegti svētdienās, un deviņpadsmit sarkani lukturīši pārējām dienām.

Sākot ar Pirmo Adventu, katru vakaru vainagā tiks iedegtas sveces. Pirmajā viena, otrajā divas, trešajā trīs ... un tā līdz pat Kristus Dzimšanas svētkiem.

Lielākā Latvijas Adventa vainaga tapšanā piedalījās Skultes ev. lut. draudze, Skultes pagasta pārvalde, Skultes kultūras integrācijas centrs, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola - kopumā vairāk nekā sešdesmit cilvēku. Vainags tika darināts apmēram divas nedēļas.
Lai arī vainaga atklāšana ir jau notikusi, tomēr tā tapšana vēl turpinās. Ikvienam ir iespēja piedalīties tā dekorēšanā! Vainagu būs iespēja aplūkot līdz Zvaigznes dienai, 6. janvārim.
 
Adventa vainaga darināšanas tradīcija, iespējams, ir senāka, bet parasti to saista ar mācītāja Johana Henriha Viherna vārdu. Šis mācītājs Hamburgā nodibināja "Skarbo māju" – patversmi novārtā atstātiem bērniem, kurus ar mīlestību audzināja un mācīja. 1839. gadā, tuvojoties Adventa laikam, mācītājs no vecu ratu riteņa izveidoja ar egļu zariem rotātu vainagu, uz kura novietoja 19 sarkanas svecītes un četras lielas, baltas sveces. Baltās sveces atgādināja par Kristus augšāmcelšanos, bet sarkanās par Viņa izlietajām asinīm. Nedēļas dienās iededza mazās sveces, bet Adventa svētdienās – lielās. Sveču iedegšanu pavadīja ar dziesmām un lūgšanām. Īsā laikā šī tradīcija darināt Adventa vainagu izplatījās visā Vācijā un Eiropā. Mūsdienās ir grūti iedomāties Adventa laiku bez Adventa vainaga.
Coordinates:
57.317959, 24.439602
An alternative description

Norises vieta: 
Skultes baznīca
Limbažu novads, Skultes pagasts
Mērķauditorijas: 
Visi