A+
Beta

Ražas novākšanas svētki

Ražas novākšanas svētki, kas noslēgs projektu „Iesakņotāji”. Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti dizains un dārzkopība.

Ražas novākšanas svētki
  • Ražas novākšanas svētki

Projekts sastāv no trim daļām:- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar projektu „Talkas”;- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un tematisku diskusiju rīkošanai.

Norises vietas nosaukums: 
Vieta tiks precizēta
Informācija mainīta: 03.06.2014