Jūs atrodaties šeit

Svecīšu vakars

Datums: 
01.11.2012 līdz 30.11.2012

Kristīgajā baznīcā svecīšu vakars saistās ar konkrētu dienu – Visu svēto dienu katoļiem un Mūžības svētdienu luterāņiem. Visu svēto diena svinama novembra sākumā. Mūžības svētdiena ir svētdienā pirms Pirmās adventes. Šajās dienās īpaši atceras un Dieva priekšā piemin savus aizgājējus.

Norises vieta: 
Visā Latvijā
Mērķauditorijas: 
Visi