A+
Beta

Kurzeme

 • Kuldīgas vecais rātsnams ar rātslaukumu
  17. gs. ēka ar senu ļaužu pulcēšanās vietu.
 • Alsungas ordeņa pils
  Sena ordeņa pils, kuras vecākā daļa ir celta 1372. gadā ar 2,3 m bieziem mūriem, kā arī ar aizsargtorņiem un pārējām būvēm, kas būvētas no 15. gs....
 • Kandavas vecpilsēta ar Pulvertorni un pilsdrupām
  Kandava ir viena no skaistākajām Kurzemes mazpilsētām, kas apbur ar senatnīgo arhitektūru, bruģētajām ieliņām, laternām, kalnaino reljefu un...
 • Laivu kapsēta
  Veidojusies pagājušā gadsimta 60. gados, kad Padomju armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē. Laivām vairs nebija pielietojuma, un tās...
 • Kolkas bāka
  Bāka mūsdienās atrodas 6 km (celšanas brīdī – 5 km) attālumā no Kolkasraga, tā zemūdens smilšainā sēkļa galā. 
 • Aizputes vēsturiskais centrs
  Aizpute ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām. Tā atrodas Rietumkurzemes augstienes rietumu malā Tebras upes krastā, un tās vecpilsētas apbūve...
 • Pētera - Pāvila ev.lut. baznīca Pāvilostā
  1930.gada 6.janvārī Sakaslejas draudzes padomes sēdē tika pieņemts lēmums celt Pāvilostā baznīcu. Baznīca celta par saziedotiem līdzekļiem.
 • Pāvilostas jūrakmens pavasarī
  Pāvilostas Lielais akmens - Jūrakmens.
 • Saules ceplis
  Smārde ir neliela apdzīvota vieta ar dzelzceļa staciju un veikalu mūsdienās. Ar Smārdes apkārtni saistīti I Pasaules kara notikumi, par ko liecina...
 • Krāču kalni
  Spilgti izteikta seno kāpu virkne. Veidojusies Litorīnas jūras laikā, kad te bija krasts.