A+
Beta

Kurzeme

 • Ziemupes 158.zenītraķešu bāzes vietā saglabājušās dažas ēkas, raķešu novietnes un dzīvojamā ēka.
 • Veidojusies pagājušā gadsimta 60. gados, kad Padomju armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē. Laivām vairs nebija pielietojuma, un tās...
 • Neliela apdzīvota vieta, līdz kurai nokļūstam, paceļoties pa iespaidīgu Šlīteres Zilo kalnu nogāzes gravu ar smilšakmens atsegumiem.
 • Kolkas priežu dabas taka atrodas Baltijas jūras krastā pie Kolkasraga. Dabas takā var iepazīties ar kāpu pārmaiņām laika gaitā. Šeit redzamas...
 • Viens no lībiešu ciemiem, kura rietumdaļai piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statuss.
 • Ziemupes dabas liegums atrodas Baltijas jūras piekrastē un tā izveides mērķis – aizsargāt daudzveidīgos piekrastes biotopus. Šeit atrodas...
 • Mīlestības priede - tautā saukta arī par Līko priedi.
 • Rubenieši bija labi bruņota un organizēta militāra vienība,- pāri par 600 vīru, kas apzinājās sevi esam ārpus abām naidīgajām okupācijas varām kā...
 • Romvalds Salcevičs / Kolkas bāka
  Bāka mūsdienās atrodas 6 km (celšanas brīdī – 5 km) attālumā no Kolkasraga, tā zemūdens smilšainā sēkļa galā. 
 • Teiksmām un spoku stāstiem apvīta vieta – sens ar akmeņiem apkrauts kaps – it kā vienīgā Latvijā zināmā vilkača kapa vieta.