A+
Beta

Kurzeme

  • Auto stāvlaukumā pie Kolkas raga priežu takas sākuma acīgāks vērotājs pamanīs mūsdienās aizaugošu plašu stigu, kuras viens gals beidzas jūras...
  • Pāvilostā, Sakas upes kreisajā krastā, netālu no kuģu remontrūpnīcas aug Vētras priedes.
  • 60-to gadu flotes RB tipa zvejas kuģis "Dole"
  • Pāvilostas Svētā Gara katoļu baznīca
  • Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
  • Parks izveidots par godu Pāvilostas simtgadei.
  • Pāvilostas miera simbols.
  • Pāvilostas baptistu draudze ir izveidojusies 1900.gadā.
  • Apskatāms Sabiles vēsturiskais centrs, las veidojies 15.-19. gs. Arhitektoniski interesantākās 19.gs. celtnes atrodas Talsu, Ventspils, Rīgas un...
  • Par Pāvilostas apzaļumošanu jāpateicas skolotājam un novadpētniekam Ernestam Šneideram, pēc kura iniciatīvas 1929. g. iekopa Pāvilostas...