Lejupielādes noteikumi

Lejupielādējot tūrisma preču zīmi "Latvia BEST ENJOYED SLOWLY", "Latvia NIMM DIR DIE ZEIT", "Latvia ОТДОХНИ БЕЗ СУЕТЫ", persona piekrīt šādiem noteikumiem:

 1. Tūrisma preču zīme „Latvia BEST ENJOYED SLOWLY”, „Latvia NIMM DIR DIE ZEIT”, „Latvia ОТДОХНИ БЕЗ СУЕТЫ” (turpmāk – tūrisma preču zīme) ir Valsts aģentūras „Tūrisma attīstības valsts aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) īpašums un Aģentūrai ir izņēmuma tiesības uz tūrisma preču zīmi.
   
 2. Persona, kas ir lejupielādējusi tūrisma preču zīmi (turpmāk – Persona), izmantojot tūrisma preču zīmi, apņemas ievērot Latvijas Republikas likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (skat. prasības)
   
 3. Persona apņemas tūrisma preču zīmi izmantot ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota tūrisma preču zīme.
   
 4. Persona apzinās, ka, lai izmantotu tūrisma preču zīmi citiem mērķiem, nekā norādīts šo noteikumu 3.punktā (piemēram, reklāmā, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem), tai ir jāiesniedz Aģentūrā rakstveida pieteikums un jāsaņem rakstveida atļauja. 
   
 5. Persona apņemas tūrisma preču zīmi nepārveidot un neizmantot, reklamējot alkoholisko dzērienu, tabakas produktu un citu apreibinošo vielu lietošanu, azartspēļu vietās, ar erotiku un pornogrāfiju saistītos pasākumos un izdevumos, kā arī darbībās, kas saistītas ar vardarbību, nacionālā, etniskā, rasu naida vai nesaticības izraisīšanu.
   
 6. Aģentūrai ir tiesības aizliegt Personai izmantot tūrisma preču zīmi, ja Persona, piesakoties tūrisma preču zīmes lejupielādēšanai, ir norādījusi nepatiesas ziņas par sevi vai tūrisma preču zīmes izmantošanas mērķi, kā arī, ja Persona ir pārkāpusi tūrisma preču zīmes izmantošanas noteikumus.