A+
Beta

Naktsmītnes

Latvijas lauku vide ir samērā neskarta, un atrast tradicionālas lauku mājas, kur naktsmājas tiek piedāvātas atbilstoši ekotūrisma principiem, būs viegli.

  • Jūrmaļi
  • Zeltiņi
  • Puķkalniņi
  • Lauciņi

Latvijā naktsmītņu sertifikāciju atbilstīgi ekotūrisma pamatprincipiem veic lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”. Naktsmītnei, kas atbilst „Lauku ceļotāja” ekotūrisma kritērijiem, tiek piešķirts „Zaļais sertifikāts”, apliecinot šo atbilstību.

Šīs naktsmītnes varat atrast šeit vai arī asociācijā „Lauku ceļotājs”.