Jūs atrodaties šeit

Naktsmītņu īpašniekiem

Informācija naktsmītņu īpašniekiem par viesnīcu, viesu māju, kempingu, brīvdienu māju, lauku māju, jauniešu mītņu un moteļu pievienošanu www.latvia.travel

Pirms formas aizpildīšanas, lūdzu pārbaudiet, vai Jūsu naktsmītne jau ir iekļauta mājas lapā http://latvia.travel/lv/naksnosanas-vietas

Pēc formas aizpildīšanas, lūdzu atsūtiet 4-8 labas kvalitātes (vismaz 1 Mb lielas) fotogrāfijas no Jūsu naktsmītnes uz adresi sleep@latvia.travel, norādot naktsmītnes nosaukumu!

Mājas lapas latviešu valodas versijā iekļausim visas attiecīgajai kategorijai atbilstošās naktsmītnes, taču svešvalodu versijās atspoguļosim tikai sertificētās un/vai Latvijas naktsmītņu un reģionālo tūrisma asociāciju biedrus. Informācija par Jūsu naktsmītni tiks iekļauta mājas lapā vienas nedēļas laikā, kopš pieteikuma un fotogrāfiju saņemšanas.

Neskaidrību gadījumā, rakstiet uz sleep@latvia.travel

Pēdējo reizi atjaunināts: 
15.07.2014