A+
Beta
  • Zīles un kastaņi
Zīles un kastaņi

Sigulda

  • Darbnīcas apmeklētājiem ir iespēja piedalīties spieķu gatavošanas procesā, kā arī izzināt spieķu gatavošanas vēsturi no to pirmsākumiem.