A+
Beta

Vidzeme

 • Kalna Kaibēni
  1929. gadā nodibinātais brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu piemiņas muzejs vienlaikus ir vecākais memoriālais muzejs Latvijā un 19. gs. 60.-70. gadu...
 • Aģes dižozols
  Aģes dižozols aug Aģes upes stāvkrasta slīpumā, stiepjot savas saknes upē un iekļaujas krasta koku ainavā.
 • Litenes muiža
  1763. gadā ķeizariene Katrīna II Liteni kopā ar Vecgulbeni uzdāvināja grāfam Miniham, bet tā dēli jau 1789. gadā tās abas pārdeva fon Fītinghofam....
 • Aušanas darbnīca „Vēverīšas”
  Par tagadējās aušanas darbnīcas „Vēverīšas” veidošanās pirmsākumiem var minēt 1993.gadu, kad Cēsīs, Rīgas ielā 40, savas durvis vēra...
 • Amata
  Amatas taka aizvijas gar Amatas labo krastu no Vidzemes šosejas tilta pie Melturiem, gar Kārļiem un Zvārtes iezi līdz Amatas tūristu apmetnei pie...
 • Rozu laukums
  Rožu laukums, bijušais Tirgus laukums, kas atrodas Sv. Jāņa baznīcas priekšpusē, kopš 13.gs. vidus zināms kā dzīvas tirgošanās vieta.
 • Laipa
  Mākslas galerija “Laipa” Valmierā darbojas kopš 1993. gada. Tās mērķis ir sekmēt dažādas mākslas izpausmes Vidzemes reģionā un veicināt...
 • Staiceles papīra fabrika
    1897.gadā Staicelē sāka celt papīrfabriku, celtniecību finansēja Baltijas papīru un papes akciju sabiedrība ar 350 000 rbļ. lielu...
 • Sarkanās klintis
  Sarkanās klintis ( citi nosaukumi - Pietrags, Mačperu klintis) atrodas Salacgrīvas novadā, netālu no dzelzs tilta un bijušā dzelzceļa stigas...
 • Skultes ciemā saglabājies reta tipa piemineklis – padomju laika reaktīvais bumbvedējs (IL-28), kas it kā varējis nest arī spārnotās raķetes....