A+
Beta

Vidzeme

  • Mazsalaca (vāciskais nosaukums – Salisburg) izveidojās par biezi apdzīvotu vietu pēc 1864. gada, kad Valtenberģu muižas īpašnieks Arnolds...
  • „Brakos” dzīvojis un savus darbus radījis izcilais noveļu meistars un modernās dramaturģijas pamatlicējs latviešu literatūrā Rūdolfs...
  • Valmieras pilsētas vēsturisko centru veido savu darbību atjaunojusī Sv. Sīmaņa baznīca, kas celta 1285.gadā, tai blakus esošās Livonijas ordeņa...
  • Alūksnes ev. luteriskā baznīca būvēta pēc Alūksnes muižas īpašnieka Oto Hermaņa fon Fītinghofa ierosmes. Noskatītā vieta netālu no ezera bijusi...
  • Cēsu pilsētas pirmsākumi meklējami 800 gadu tālā pagātnē. Tie saistīti ar Cēsu viduslaiku pili, ap kuru 13. gadsimtā veidojās pilsēta. Pils cauri...
  • Opekalna baznīca (1774.-1779.) atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, celta baroka un klasicisma formās. Celtne ir taisnstūra garenplāna, ar poligonālu...
  • Zvārtavas pils ir īpaša ar to, ka tajā atrodas viens no retajiem kompleksajiem neogotikas interjera paraugiem Latvijā. Pils fasādi rotā...
  • Nēģu murdu tacis - tradicionāls un unikāls zvejas veids, ko iespējams redzēt tikai Salacgrīvā.
  • Stāmerienā pareizticīgo baznīca uzcelta 1902.-1904.gadā, jo tajā laikā daļa no pagasta iedzīvotājiem bija pareizticīgie, kā arī Stāmerienas muižas...
  • Enerģētikas muzeja ekspozīcija ir izvietota autentiskā vidē, Ķegumā, Daugavas kreisajā krastā - Ķeguma spēkstacijas teritorijā. Eksponētā...