X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Ceļojums laikā pa senajām svētvietām

12.07.2011

Jauns tūrisma piedāvājums, izmantojot zināmo informāciju par senajām svētvietām Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā.

Kopš 2011.gada sākuma uzsākta projekta „Senas Kulta Vietas – Baltijas Jūras Piekrastes Kopīgā Identitāte” (saīsinājumā: „Kulta Identitāte” īstenošana, kura galvenais mērķis ir izveidot jaunu tūrisma piedāvājumu, izmantojot zināmo informāciju par senajām svētvietām Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā.

Svētvietas projekta konteksta ir neparasts pētījuma objekts, jo saistīts ar mūsu senču tradīcijām, izpratni par augstākiem spēkiem un paaudzēs krātām zināšanām par to pielabināšanu, lai izlūgtos veiksmi, mīlestību, auglību un aizsardzību pret slimībām vai ko tamlīdzīgu. Senās zināšanas līdz mūsdienām saglabājušās vien kā atsevišķi dabas un cilvēka veidoti objekti, kā arī folklorā. Un tomēr – vai mēs zinām, ka uz mežmalā esošā akmens ar bedrīti mūsu vecvecvecvecmāmiņa nesa ziedokli, lai atvairītu zviedru karavīru iebrukumu?

Vai vairs zinām kāpēc jaunas meitenes sēja prievītes ozola zaros pilnmēness nakti? Turklāt – vai tikai mums, latviešiem ir šāds mantojums? Ka mūsu tradīcijas ietekmējušās no kaimiņu tautām? Vai esam radniecīgi, dzīvodami vienas jūras krastos vai tomēr atšķirīgi un tāpēc interesanti viens otram? Apzinoties, ka senās svētvietas ir svarīga kultūrvēsturiska mantojuma sastāvdaļa, kas, paaudzēm mainoties pazūd aizmirstībā, projekta komandai ir vēlme atjaunot sabiedrībā izzudušas zināšanas par seno svētvietu atrašanās vietām, to nozīmi mūsu senču dzīvē un mūsu tautas dzīves gudrību.

Projekts „Kulta Identitāte” tika uzsākts 2010. gada decembrī ar mērķi apzināt un popularizēt senās svētvietas un ar tām saistīto informāciju par tradīcijām, pielietojumu, līdz mūsdienām zināmajiem nostāstiem par šo vietu nozīmi senču dzīvē. Izmantojot projekta ietvaros apkopoto informāciju, iecerēts izveidot ne vien interaktīvu mājas lapu, kura jau nākamajā gada testa režīmā būs pieejama iespējami plaša informācija par svētvietām, bet ari nodrošināt marketinga pasākumus, iepazīstinot ar ceļošanas iespējām, svētvietām un citiem tuvumā esošajiem tūrisma resursiem potenciālos apmeklētājus – tūristus, tūrisma firmas u.c.

Tāpat, ņemot vērā, ka svētvietas (kalni, akmeņi, dižkoki u.c.) atrodas uz dažādu īpašnieku zemes, iecerēts izstrādāt ieteikumus, kā pareizāk rīkoties, lai pēc iespējas saglabātu šādus objektus, tos apsaimniekotu un sabalansētu sabiedrības intereses ar īpašnieka vēlmēm un iespējam. Projektu tiek plānots realizēt līdz 2013. gada augustam, tā ieviešanas termiņš ir 33 mēneši. Noslēdzoties projektam, mērķauditorijai būs pieejami tā galvenie rezultāti – virtuālais muzejs, tūrisma maršruti, vadlīnijas objektu apsaimniekošanā un saglabāšanā, kā arī veikts plašs pasākumu kopums, lai nodrošinātu Latvijas novadu atpazīstamību gan partneru valstīs, gan plašākā mērogā.

Pašlaik eksperti uzsākuši pētījumu par zināmajām svētvietām projekta teritorijā, kā arī pieejamās informācijas analīzi (arhīvu materiāli, vietējo iedzīvotāju ziņas, muzeju krājumi u.c.), lai atlasītu un apsekotu dabā vismaz 600 no tam informācijas papildināšanai un apstrādei datu bāzes vajadzībām (400 objektu – Latvijas teritorijā). Jau ir notikuši vairāki projekta partneru un ekspertu semināri, kuros tika apspriesti organizatoriski, teorētiskie un praktiskie jautājumi, lai veiksmīgi realizētu galveno projekta rezultātu – virtuālā muzeja izveidi.

Turpmākajā projekta attīstības gaitā aicināsim uz sadarbību ari pašvaldības, tūrisma informācijas centrus, muzejus un citus interesentus, lai papildinātu jauno tūrisma produktu ar papildus informāciju – citiem interesantiem apskates objektiem, pakalpojumu saņemšanas iespējām un citām ziņām, kas varētu būt noderīgas viesiem, apceļojot mūsu zemi. Rīgas plānošanas reģions ir šī projekta vadošais partneris, būdams atbildīgs par projekta administratīvo vadību, finanšu koordināciju un kontroli, publicitātes pasākumu organizēšanu u.c.

Papildus administratīvajām funkcijām reģions ir atbildīgs ari par aktivitāšu ieviešanu Rīgas plānošanas reģiona teritorijā. Projektu līdzfinansē Centrālas Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IV A 2007 – 2013.gadam. Pašvaldības un visi interesenti tiek laipni aicināti piedalīties projekta tapšanā, sekojot līdzi aktualitātēm, apmeklējot seminārus un daloties ar saistošu informāciju. To var veikt, gan sekojot informācijai mājas lapā www.rpr.gov.lv, gan ari projekta sadaļai sociālajos tiklos: www.twitter.com/cultidentity www.facebook.com/Cult-Identity

Related news
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Francijas Institūtu Latvijā, biedrību ICOMOS Latvija un Turaidas muzejrezervātu aicina 30. maijā plkst. 10.00 Turaidas muzejrezervātā uz...
28. augustā Dzintaru koncertzālē ar jauno koncertprogrammu „ZEME” savus mūzikas cienītājus priecēs Igo. Pirms diviem gadiem kopā ar komponistu Jāni Strazdu tika uzsākts četru dabas stihiju cikla...
Ar trim koncertiem īsi pirms Līgo vakara Latvijā atgriezīsies mūziķe un māksliniece Baby Dee no Klīvlandes Amerikas Savienotajās Valstīs.
Alsungas novada Reģos esošā murkšķu audzētava „Jaunstuči” uzsāk aktīvo 2013.gada tūrisma sezonu. Šogad tā ir sākusies nedaudz vēlāk, kā citus gadus, bet visiem iemesli jau zināmi – laika...