A+
Beta

Dabas parkā "Pape" atklāta savvaļas orhideju taka

30.07.2014

Dabas parkā „Pape" līdzās sumbriem, tauriem un savvaļas zirgiem parka viesiem turpmāk būs skatāmas arī krāšņās savvaļas orhideju sugas. Latvijā sastopamās orhideju sugas ir retas, vai pat ļoti reti sastopamas, tādēļ visas dabas parkā „Pape" aplūkojamās savvaļas orhideju sugas ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā.

Kopš 1999.gada, kad no Nīderlandes uz Papi atveda pirmos 18 savvaļas zirgus, gandrīz katru gadu iespējams atrast kādu jaunu orhideju sugu. „Tieši savvaļas zālēdāju nozīme orhideju izplatībā ir noteicošā," skaidro Pasaules Dabas Fonda lauku programmas vadītājs Ints Mednis. Unikālās ekskursijas savvaļas zālēdāju – tauru un savvaļas zirgu ganībās nu papildina savvaļas orhideju daudzveidība, kā arī citu, tikai jūras piekrastē sastopamo augu sugas.

Pie savvaļas zirgu ganībām izvietotajos informatīvajos stendos  turpmāk ikviens apmeklētājs varēs iepazīties ar informāciju par orhidejām un citām dabas parkā sastopamajām aizsargājamām sugām. Orhidejas ganībās aplūkot būs iespējams tikai gida pavadībā, iegādājoties biļeti savvaļas zirgu apskatei. Takas stendu izveidi atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Dabas parks „Pape" ir unikāla teritorija – tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur atgriezti lielie savvaļas zālēdāji tauri, sumbri un savvaļas zirgi. Dabas parks „Pape" atrodas Latvijas DR, Rucavas un Nīcas novados. Dabas parks izveidots 2004. gadā un ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā - Natura 2000. Daļa parka iekļauta Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

Plašāka informācija par dabas parku: www.pdf-pape.lv