X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Rundāles pils muzejā divas jaunas izstādes

22.05.2014

Atzīmējot pils 278. dzimšanas dienu, no 25.maija apmeklētājiem būs iespēja apskatīt divas jaunas izstādes.

Atzīmējot pils 278. dzimšanas dienu, no 25.maija apmeklētājiem būs iespēja apskatīt divas jaunas izstādes.

Kurzemes hercogu bibliotēkasizstāde

Reizē ar pils dzimšanas dienas atzīmēšanu, pēc restaurācijas atvērtajā Hercoga bibliotēkā tiks atklāta Latvijas Nacionālas bibliotēkas (LNB) izstāde Ketleru dzimtas Kurzemes hercogu bibliotēka„Ex Bibliotheca Ducis Curlandiae”. Izstādē būs apskatāmas 44 grāmatas, kas izdotas laikposmā no 15. līdz 17. gs., kā arī iespieddarbi un dokumenti no LNB, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Rundāles pils muzejakrājumiem. Grāmatas ir Somijas Nacionālās bibliotēkas krājuma daļa un Latvijā būs redzamas tikai līdz 31.augustam.

Grāfa Teodora Mēdema dāvinājumu izstāde

2013. gadā grāfs Teodors Mēdems Rundāles pils muzejam dāvināja dzimtas relikvijas, ko viņa vectēvs grāfs Teodors Mēdems Pirmā pasaules kara beigās no viņam piederošās Stukmaņu un Vecauces pils bija aizvedis uz Vāciju un tālāk uz Franciju. Dāvinājuma centrā ir Kurzemes hercogienes Dorotejas porcelāna kosmētikas servīze no 22 priekšmetiem, kas darināta Karaliskajā porcelāna manufaktūrā Berlīnē ap 1784. gadu. Dāvinājums izstādīts kopā ar Kurzemes hercogienes Dorotejas portretiem un dažiem memoriāliem priekšmetiem no Rundāles pils muzeja kolekcijas, to papildina arī foto no hercogienes portretiem ārzemju kolekcijās. Grāmatas no Žanno Mēdemam piederējušās Elejas pils dāvinājusi baroniete Gerharda fon Hoiningena–Hīne, dzim. grāfiene Mēdema.

I.Lancmanis par jauno izstādi stāsta: „Mēdemu kolekcijas savas nozīmības ziņā stāv tūlīt aiz Kurzemes hercoga Pētera mākslas darbu krājumiem un pieder izcilākajam, kas jebkad atradies Latvijas teritorijā. Mēs ļoti augsti vērtējam grāfa Mēdema atbalstu pils ekspozīcijas veidošanā un tik īpašu priekšmetu dāvināšanā.”

Telpas ekspozīcijas kopīgais nosaukums “Kurzemes hercogiene Doroteja un grāfu Mēdemu dzimta”.

No 25.maija gaidīsim visus interesentus apskatīt pils šī gada lielākos jaunumus!