X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Ladda ned

Du är här

De gammeltroendes kyrkor

De gammeltroendes församlingar har berikat den lettiska kulturen under många århundraden och skapat oförstörbara band mellan två folk. De gamla små träkyrkorna som de gammeltroende byggt som tack till Gud för möjligheten att leva i fred och samförstånd är en beståndsdel man inte kan tänka sig Latgaleregionen utan.

Förföljda på grund av tron

Efter att Rysslands ortodoxa kyrka splittrades under 1600-talet utformade de troende som var mot reformerna sin egen kyrka – gammeltroende eller staroverkyrkan – och samlades i slutna församlingar. Sedan dess har de gammeltroende i Ryssland förföljts inte bara av den ortodoxa kyrkan,utan även av statsmakten. Det var först 2000 som Rysslands ortodoxa kyrkas patriark Alexej II erkände att förföljelsen av de gammeltroende varit ett misstag.

Förföljelsen och terrorn tvingade de gammeltroende att söka skydd antingen i Sibirien eller i Baltikum.

De första gammeltroende kommunerna bildades i Latgale under slutet av 1600-talet, då detta område tillhörde det polsk-litauiska riket. De första gammeltroendes kyrkor restes i Liginskubyn vid Daugava (i närheten av Daugavpils) och de första gammeltroende i Lettland var så kallade fedosejevierna - som följde diakon Feodosija – från områden grind Novgorod och Pskov. De förkunnade jordens nalkande undergång antikrists kommande. Idag anser sig de flesta av Lettlands gammeltroende tillhöra pomortsierna, som, till skillnad från till exempel de radikala fedosejevierna, anser bröllop som något nödvändigt.

Innan första världskriget fanns 87 gammeltroende församlingar i Lettland och fler än 100 000 av Lettlands invånare ansåg sig tillhörande till ge gammeltroende. Idag finns 46 pomortsiska församlingar registrerade, liksom en återstående fedosejevisk församling i närheten av Vilani i Latgale.

Världens största

Den största av de gammeltroendes bönehus ligger i Riga, i Moskvas förstad. Dess gyllene lökformade kupol som pryder tornet i jugendstil och som man kan se på långt håll om man från Pardaugavahållet åker över bron Salu tilts. Det stolta vita Grebenschchikovs bönehus och kloster byggdes i trä under 1760-talet. Efter eldsvådan 1812 byggdes kyrkan upp i tegel och har under århundradenas gång förändrats – den har fått bysantinska kännetecken, även om dess smala klocktorn med den förgyllda lökformade kupolen har tydliga drag av jugendstilen.

Under sovjettiden låg bostäder i klostret, nu finns här en stor bönesal med en ikonostas, flera ceremonisalar, bostäder för prästerna och kyrkopersonalen liksom rum för studier av gammeltroendes kultur och historia.

Sedan 1833 har kyrkan uppkallats efter dess patron, handelsmannen A. Grebenschchikov. Kyrkan har under årens lopp även fyllt flera andra funktioner – vid kyrkan har det bland annat drivits härbärge, barnhem, skola, bibliotek samt olika intressegrupper för sång och rysk historieforskning. Idag är Rigas Grebenschchikovförsamling världens största gammeltroende församling, som samlar runt 20-25 000 gammeltroende.

Latgales lockelse

Det största antalet gammeltroendes bönehus finns i Latgale. Flertalet byggnader är små – på grund av förföljelserisken fick de till sitt yttre inte se annorlunda ut än vanliga bostadshus. På grund av denna anledning saknar många också klocktorn. Även om dessa bönehus kanske inte är särskilt imponerande till det yttre är flera av dem riktiga pärlor inom kyrkokonsten.

Tyvärr har de små gammeltroendes kyrkor, som ofta ligger avskilt, bort från större vägar, också blivit populära bland tjuvar. För att skydda sig mot tjuvar och huliganer har en del ikoner och andra sakrala målningar ersatts och kopior eller fotografier. Man måste också ta hänsyn till att de gammeltroende traditionellt sett är en sluten grupp och att kyrkorna inte är öppna varje dag och tillgängliga för alla. Om du föranmäler ditt besök, eller om ”tanterna” – som man i folkmun kärvänligt kallar församlingens aktivaste medlemmar som tar hand om kyrkan och hjälper dess andliga ledare – fattar tycke för dig kommer dörren stå öppen och det du får se kommer sannerligen överraska dig.

Några kyrkor som du kan besöka är till exempel Moskvinaförsamlingens bönehus som ligger i närheten av Preili och som byggdes under 1870-talet till jungfrufödelsen och S:t Nikolaus ära. En gång var det ett av Baltikums mest berömda bönehus på grund av de vackra sångerna som sjöngs där, och dessa kan man höra än idag under gudstjänster på lördagskvällar och söndagar. I bönehuset finns 200 år gamla ikoner, ljusstakar och klockor.

De gammeltroendes församling i Stikani i Rezeknes kommun är grundad 1700, när de flesta invånare i denna by bar efternamnet Stikani. Det första bönehuset var ett mästerverk i trä, dock glömde någon att släcka ljusen efter gudstjänsten, vilket ledde till en eldsvåda och att bönehuset brann ner. Det nya bönehuset byggdes av bröderna Uljan och Epifan Rogozoin. I det turkosgröna bönehuset finns också ett skydat konstföremål – evangeliet.

En hel småby

En bra inblick i de gammeltroendes livsstil kan man få om man beger sig till Slutisku gammeltroendes hus, som är en del av Naujenes museum för regionforskning. I historiska källor nämns Slutisku småby redan 1785. Här kan man se de dåtida jordbrukarnas traditioner inom husbygge – alla byggnader är i rektangulär form, byggda av träbankar och med dubbelgavlat eller fyrgavlat tak. Husens yttre och dekorationerna är besläktade med andra slaviska folks traditioner, till exempel har husen vackert utsmyckade fönster, dörrar och pediment. Husbyggarna har byggt varje hus individuellt och fönster, kornischer och andra fasadelement är unika för varje hus.

Gammeltroende i Kurzeme

Även om de gammeltroende koncentrerat sig främst i Riga och östra Lettland, i Latgale, finns det gammeltroende församlingar även i många städer och byar i Vidzeme och Kurzeme. En är till exempel Liepaja, där deras kyrka - Heliga Treenighetens kyrka – uppförts på listan över statliga minnesmärken. Denna byggnad, uppförd under 1900-talets början, är den enda i Kurzeme som bevarat sitt ursprungliga mål – den var redan från början byggd som bönehus åt de gammeltroende. Därtill är det den enda kyrkan för gammeltroende som har sju kupoler.

Senast uppdaterad: 
15.07.2014