A+
Beta

Euro även i Lettland!

Alldeles snart – den 1 januari 2014 – kommer euron bli officiell valuta i Lettland. Från och med detta datum kommer eurosedlar och euromynt ersätta den nationella valutan, laten. Euron blir därmed ett lagligt betalningsmedel i Lettland, precis som i övriga euroländer.

Växelkurs: 1 euro = 0,702804 lats.

Under de första två veckorna efter övergången från lats till euro kommer man kunna betala med såväl lats som euro i Lettland. Den som handlar i butik med lats under dessa två veckor kommer att få växeln i euro.

Växling av lats i kontanter till euro kan göras kostnadsfritt under de första 6 månaderna från den 1 januari 2014 till den officiella växelkursen hos alla Lettlands affärsbanker, samt under 1 månad från den 1 januari 2014 även i enstaka filialer av Lettlands post.

Lats kan kostnadsfritt växlas till euro under obegränsad tid i Lettlands nationalbanks kontor i Riga samt dess filialer i Liepaja och Daugavpils.

Även växelkontor som växlar lats mot euro måste under de första sex månaderna göra detta kostnadsfritt, enligt den officiella växelkursen. Inom ramen för sina respektive ansvarsområden kommer flera statliga myndigheter (Centrum för konsumentskydd, Finans- och kapitalmarknadskommissionen m.fl.) utföra kontroller för att säkerställa att lagarna följs.

Konvertering av pengar på bankkonton sker automatiskt på dagen då euron införs.

Sedlarna är likadana i hela eurozonen och även euromyntens advers (framsida) är gemensam för alla länder. Designen på myntets revers, alltså baksida, bestäms av varje land individuellt. De lettiska euromyntens revers (den så kallade nationella sidan) kommer prydas av symboler som karaktäriserar landet. På Lettlands 1- och 2-eurosmynt kommer den lettiska jungfrun avbildas (motivet är från Lettlands femlatsmynt från förkrigstiden), 10-, 20- och 50-centsmynten pryds av Lettlands stora statsvapen medan 1-, 2- och 5-centsmynten pryds av Lettlands lilla statsvapen.

Valet av reversen på Lettlands euromynt gjordes 2004 efter en idétävling för hela folket, där juryn valde Ilzes Kalninas (bosatt i staden Jekabpils) förslag som bäst passande. Juryn valde symboler som på ett koncentrerat sätt symboliserar Lettland och landets grundläggande värderingar. Den grafiska designen för euromynten skapades av konstnären Guntars Sietins, medan centmynten ritades av konstnären Laimonis Senbergs.

Lettlands nationella valuta har varit bunden till euron ända sedan 2005, och kursen har varit fast: 1 euro = 0,702804 lats, denna kurs har också bevarats vid införandet av euron.

Läs mer om införandet av euron i Lettland på www.eiro.lv