A+
Beta

Friluftsmuseer

Till grund för det som idag är friluftsmuseer ligger historiska trähus från landsbygden, resterna av träbebyggelse som uppenbarat sig under arkeologiska utgrävningar samt fiske- och konsthistoria i samspel med naturen (Lettlands etnografiska friluftsmuseum i Riga, Pedvales friluftskonstmuseum).

I Araisu arkeologiska museipark har man möjligheten att bekanta sig med de forntida invånarnas livsstil samt med byggtraditioner från vikingatiden. Det stora territoriet som Turaida museireservat breder ut sig över är rikt på olika minnesmärken – arkeologiska, arkitektoniska, historiska och konstminnesmärken – som förtäljer en historia om händelser under de senaste 1000 åren.

I friluftsmuseet vid havet, som ligger i Ventspils, kan man åka med en smalspårig järnväg precis som för 100 år sedan, beskåda gigantiska ankare och klättra upp i en gammal väderkvarn.