A+
Beta

Gröna tips

Lettlands natur är vacker och mångsidig, men den kräver också en varsam attityd. Redan sedan urminnes tider har letterna haft en respektfull och fruktsam attityd – det uttrycks väl i en av folksångerna: ”Gick igenom en silvrig skogsdunge / utan att bryta ens en enda kvist.”

  • Stora Lilla Helvetet
  • Photo: A. Dakuls
  • Örnklippan i Ergli
  • Kaives stora ek
  • Photo: Lauku ceļotājs

Här följer några tips om hur du kan vara varsam mot naturen. På många platser är markytan känslig – särskilt i sanddyner och torra tallskogar. Försök att inte cykla på sådan mark, då cykeldäcken kan lämna djupa spår som inte växer igen på många år. Cykla istället på stigar, vägar och andra lämpliga platser. Om det är förbjudet att köra bil in i sanddynszonen, respektera detta. Även motorcyklar, fyrhjulingar och andra motoriserade fordon skadar sanndyner, sandstränder och talskogar. Välj istället ett miljövänligare färdmedel – tåg, skidor, cykel, båt… på så sätt kommer du inte bara närmare naturen, du skyddar den också. Ta också hänsyn till brandsäkerhet – rök inte i skogen, tänd bara brasor på för detta ändamål avsedda platser och var väldigt försiktig när du handskas med eld.

Om du ska övernatta i tält, välj för turister anpassade tältplatser med faciliteter. Försök att inte använda engångskärl och bestick, och om du ändå måste använda sådana så försök hitta träbestick (istället för plastbesticken) och använd pappersmuggar istället för plastglas. Kasta skräp bara på för detta ändamål särskilt avsedda platser och om sådana inte finns i närheten, ta med dig skräpet och kasta i närmaste papperskorg. Självklart gäller detta också öl- och läskflaskor. Om sådana kastas i skogen kommer doften att locka till sig många sällsynta och värdefulla insekter, som avlider i denna fälla.

Samla inte in växter eller smådjur till din samling, plocka heller inte varje blomma du ser – allra bäst för naturen är det självklart att bara låta ögonen njuta av dessa vackra syner samt att fotografera. Naturen är också hem åt vilda djur – stör dem inte under parnings-, häcknings- eller övervintringsperioden. Skräpa inte ner naturen med onödiga ljud – om du vill lyssna på musik, gör det med hjälp av hörlurar. Eller lyssna på naturens egen musik – fågelkvittret och vindbruset i träden.

När du plockar svamp, skär svamparna med kniv för att inte störa myceliet. Ta hänsyn till alla anvisningar när du befinner dig i naturskyddsområden. Om du hamnar i ett naturreservat, försök förflytta dig enbart på stigar som är ämnade för turister. Om det finns av människan skapade stigar eller vägar i naturen har de skapats inte enbart för turisters skull – de är även till för att bevara naturen så gått som det går och för att även framtida besökare ska kunna glädjas åt orörd natur.

Använd gärna guidetjänster – då ser du mer intressant natur samt får värdefulla råd om hur du kan skydda naturen. Försök köpa lokaltillverkade produkter – de är såväl godare som nyttigare, särskilt om de odlats i biologiska jordbruk.

Mata inte vilda djur, rör inte fågelbon och försök inte rädda djur eller fågelbarn som du hittar i skogen – oftast väntar djuren på att människorna ska försvinna för att sedan själva ta hand om sina behov. Slå inte ormar – dessa fridliga varelser försvinner frivilligt ur vägen när de märker oss. Om ni promenerar i grupp på naturstigar, ängar, fält eller i skogen, gå efter varandra – på så sätt trampar ni ner så få växter som möjligt.

  • Ekoturismtraditionerna i Lettland är relativt nya och de håller fortfarande på att formas. Lettland är dock ett intressant och fästande turistmål...
  • I varje del av Lettland hittar du något intressant och sevärt, men för en naturälskare kommer ett besök i någon av Lettlands mångsidiga...