A+
Beta

Historia och kultur

Lettland har ett rikt kulturhistoriskt arv. På grund av att landet alltid varit multikulturellt kännetecknas Lettlands historia och kultur av mångfald, samtidigt som den är säregen och unik.

  • Fågelvy över Riga
  • Lettisk kvinna i folkdräkt
  • Stameriene slott
  • Araisu sjöslott

Tänk efter själv – hur många platser känner du till där du på ett relativt litet område kan uppleva allt följande: ovanliga kyrkor, gamla hedniska kultföremål, själv delta i uråldriga traditioner, bevittna moderna evenemang, beskåda historiska medeltida byggnader liksom 1900-talets unika jugendstilarkitektur som inte har sin motsvarighet någonstans i världen. En sådan unik kombination av upplevelser har skapats av en progressiv och multikulturell miljö.

Varför är då Lettlands kultur så unik? Därför att Lettland, tack vare landets förmånliga geografiska läge, under de senaste tusen åren sugit upp traditioner och erfarenhet från nästan alla Europas (ja, till och med hela världens) folk, medan invånarna samtidigt lyckats bevara de för letterna karaktäristiska och säregna dragen. Som exempel kan de hedniska traditionerna, som lever kvar i nästan varje familj och varje hus på landet, nämnas – midsommarfirandet eller Līgo som det kallas på lettiska är den kanske mest framträdande. På varje kulle pyr en brasa, kring vilka folk samlas för att med sånger och dryck invänta årets kortaste natt. Påsk och jul brukar firas dubbelt – dels enligt kristna traditioner, dels enligt hedniska. Förutom de hedniska och kristna traditionerna har den lettiska kulturen även drag av judiska traditioner, liksom element från tysk och slavisk kultur.

Om den kulturella mångfalden vittnar också de olika trosbekännelsernas kyrkor i Lettland – det finns oerhört vackra katolska (t.ex. S:t Alberts romersk-katolska kyrka i Riga, Aglonas basilika i Aglona), lutheranska (S:t Peterskyrkan i Riga) och ortodoxa (Rigas Kristi födelsekatedral) kyrkor, liksom de gammeltroendes kyrkor (t.ex. Grebenscikovakyrkan i Riga).

Detta är dock bara en liten del av turistmålen och evenemangen som har med Lettlands historia och kultur att göra. Du kan lära dig mer om landets rika kulturarv och historiska arv i denna avdelning av hemsidan. Om du intresserar dig för folkloretraditioner (som verkligen lyckas hänföra alla, till och med de största skeptikerna), om du vurmar för gamla slott och herrgårdar, om du intresserar dig för konst och museer, om du vill själv känna atmosfären och delta i Sångfestivalen eller gästa folklorefestivaler – ja, då har du kommit till rätt plats!