A+
Beta
  • Dimma över Abava
Dimma över Abava

Hur är letten?

Vad gör Lettland särskilt intressant? Vi anser att det är invånarna. I Lettland bor inte bara letter, utan även ryssar, vitryssar, polacker, ukrainare, litauer, ester, judar, romer, tyskar och andra.

  • Photo: Jasinskis

Fler än hälften av Lettlands invånare anser sig vara letter – de har lettisk härkomst och de talar lettiska. Letterna är ett gammalt folk som bebott Östersjökusten i flera tusen år. De härstammar från baltiska folkslag och talar lettiska, som tillsammans med litauiska är de enda baltiska språken som är levande än idag. Eftersom letterna under flera hundra år blandats med andra folkslag har de mentalitetsmässigt mycket gemensamt med slaver, tyskar, skandinaver och andra. Det kanske är just därför som våra gäster brukar tala om att de vackraste flickorna och ståtligaste pojkarna bor just här…

Ett multikulturellt land

Lettland har 2.3 miljoner invånare (enligt 2007 års folkräkning), varav 60% är letter, 28% ryssar, 3.6% vitryssar, 2.5% ukrainare, 2.4% polacker, 1.3% litauer, 0.4% judar och 0.4% romer. I Lettland finns många konfessioner och den ledande religionen är kristendomen, som delas upp i lutheranska, katolska, ortodoxa, baptistiska, anglikanska, gammeltroendes samt andra församlingar. I Lettland finns även andra religioner såsom judendom, islam och buddism representerade, liksom krishnaiter och mormoner samt andra religioner. Lettland är unikt då vi har ett relativt stort antal gammeltroende församlingar. Med de gammeltroendes liv i Lettland kan man bekanta sig till exempel vid Slutisku by i Daugavpils region.

Detta är självklart bara fakta som inte berättar om hur letterna är. Man brukar anse att en klassisk lett är blåögd och ljushårig, arbetsam, stabil, ärlig och lite egen, som inte vill sticka ut. Om lettiska värderingar talar ordspråket tala är silver, tiga är guld klarspråk.

Karaktärsdrag

Letterna är självklart olika och Rigabon skiljer sig från landsbygdsinvånaren. Vi är dock enade av vår tillhörighet till Lettland. Letterna älskar sitt land, tar hand om miljön och är ganska individuella av sig, även om de kan enas och uppnå verkligen betydelsefulla saker vid behov. Så hände det med den sjungande revolutionen och baltiska solidaritetsvägen, då flera hundra tusen letter – oberoende av nationalitet eller religion – 1989 gick ut på gatorna. Lettland befriade sig från sovjetockupationens ok och återfick sin självständighet utan våld.

Ett av letternas karaktärsdrag är lugn och tålamod. Detta betyder dock inte att letten bara sörjer och saknar sinne för humor – tvärtom är letten levnadsglad, humoristisk och en stor sångare! Även om det ibland verkar att letten inte är särskilt inbjudande är det långt ifrån sanningen – letten är gästvänlig och delar inte upp folk efter nationalitet eller religiös tillhörighet, huvudsaken är att gästerna respekterar lettens land, kultur och natur.