A+
Beta

Kandava gamla stan

På högra strandbacken av flodens Abava älvdal där floden byter riktning från norr till väst las grunden till en av dem mest pittoreska städerna i Lettland - Kandava. För första gången nämndes den i skrift år 1230, dock med ett redan flerhundraårigt förflutet av en bosättning innan dess. 1253 restes ett ordenslott där som så småningom växte fram till en liten landsby.

  • Kandava gamla stan
  • Kandava Pulvertornet
  • Kandava kullerstensbro över floden Abava
Kandava stadens historiska centrum lockar med sin gamla torgplats och närstående byggnader. Dem historiska byggnaderna runt den gamla Torgplatsen uppstod i slutet av 1800-talet till följd av 1881-årets brand då i stället av trähus byggdes hus av sten och tegel. Intressanta är de branta gatorna där husändar har olika antal våningar. Vissa byggnader ter sig särskilt tilltalande tack vare deras öppna valv.

Två kullerstensgator har bevarats till idag - Lielā gatan och en del av Talsu gatan och därtill Lettlands äldsta stenbro som genomgick omfattande reparationer 1997. Upp till 1873 tog man färja eller gick över spångar för att nå andra sidan av Abava. Stenbron över floden Abava byggdes på uppmaning av baron Karl von Firks.

Den fyrvalviga bron är 66 m lång och anses vara den äldsta kullerstensbron i Lettland. Brons byggande pågick till lands. När den var färdig en ny Abavakanal grävdes ut medan den gamla fylldes igen.

Den Lutherska kyrkan byggdes 1736. Kyrkens barokala träristningar har bevarats ända sedan 1600-talet, därtill en altartavla "Kristus på korset", två taklampor (från mitten av 1800-talet) och diverse konsthantverk.

Kandava ger en känsla av en äkta lettisk gammelstad. Man kan gott förstå varför kandavabor är så stolta.