X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Ladda ned

Du är här

Lettlands slott och herrgårdar

Lettland har aldrig varit ett imponerande kungadöme, men vi kan trots detta vara stolta över våra forna fästningar, imponerande slott och trollbindande herrgårdar.

I varje socken i Lettland ligger om inte ett rejält medeltida riddarslott eller dess slottsruiner så åtminstone en mer eller mindre sofistikerad herrgård, som även det är ett viktigt kulturhistoriskt arv. De första slotten i Lettland byggdes av de forna baltiska folken – för mer än 1000 år sedan byggde kurer, semgaller, lettgaller och liber sina träslott på branta kullar. Dessa skyddade invånarna mot fienden. De flesta av dessa slott förstördes mellan 1000-talet och 1300-talet, då Lettland erövrades av korsriddarna.

Under denna tid restes de första murslotten för tyska riddare och biskopar.

Många av dessa slott som byggdes mellan 1200-talet och 1500-talet har drabbats av oräkneliga krig och för länge sedan förvandlats till slottsruiner, men det finns flera slott som stått emot tidens tand och som än idag överraskar med sin storslagenhet och sina majestätiska slottsvallar. Till exempel Turaida slott vars röda murar reser sig över den bildsköna Gaujafloddalen, eller Bauska slott som är delvis restaurerat, och ordensslottet i Ventspils. Även Lettlands mest betydelsefulla slott - Rigas slott – har än idag bevarat stora delar av dess form från år 1515. Nuförtiden tjänar slottet som residens åt Lettlands president.

Varje slott har sin egen berättelse att förtälja, ofta är den dock fylld av tragik. Som exempel kan vi ta det medeltida slottet i Cesis. Under det livländska kriget, år 1577, hade slottet omringats av Ivan den Förskräckliges krigshär. Stadens invånare, väl medvetna om Ivan den Förskräckliges grymhet, var beredda att gå i döden och beslöt sig för att inte ge upp trots fem dygn av beskjutning. Tre hundra adliga män, fruar och jungfrur samlades i slottssalen och placerade fyra tunnor krut under den. De bad till Gud, tog nattvarden och lugnade varandra innan de sprängde sig själva i luften. Än idag kan man se slottets tjocka murar och torn som överlevde denna explosion.

Efter den hårda medeltiden började de lokala godsägarnas bostäder dyka upp som svamp i skogen efter regn. Godsägarna försökte överträffa varandra i rikedom och prakt, och de byggde herrgårdar som mer liknade slott. De kurländska hertigarna byggde däremot riktiga slott. Till exempel ritade Rysslands hovarkitekt Francesco Bartolomeo Rastrelli Rundale slott – en barock- och rokokopärla av europeiska mått – som än idag förtrollar med dess praktfullhet. Under 1600-talet hölls här fina baler, det var den kurländske hertigen Birons slott, men nuförtiden kan nygifta par dansa sin första vals i slottets vita sal.

Många herrgårdar har bevarats eller restaurerats till sin forna prakt. Det fanns en tid då de var socknarnas centrum, platsen för all handel och kulturlivet. I Diklu herrgård fick den lettiska teatern sin början, då lantbrukare år 1818 uppförde Friedrich Schillers pjäs Rövarna i ett tröskhus. Nuförtiden är de renoverade herrgårdarna ett bra ställe att påbörja en resa kring någon av Lettlands regioner. Vissa slott och herrgårdar erbjuder även massage eller spabehandlingar, annars kanske du kan fiska i de gamla baronernas dike, inta en aristokratisk måltid på herrgårdskrogen, njuta av ett glas vin under gamla källarvalv eller ta en tur i en hästskjuts, på vintern i en släde med virvlande snö runtomkring. För att få en fullständig bild av Lettlands slott och herrgårdar, läs de nästföljande avdelningarna.

Senast uppdaterad: 
03.09.2015