A+
Beta

Lettlands slott och herrgårdar

  • Kuksis herrgård är en för Lettlands lågland typisk 1700-talsherrgård. I historiska källor omnämns den för första gången 1530 och dess namn har den...
  • Den livländska ordens murslott är Dobeles äldsta byggnad, ett kulturminnesmärke av statlig betydelse. Det uppfördes från 1335 till 1359, på platsen...
  • Skrunda herrgård är byggd i klassicistisk stil och man kan se likheter med Mezotne slott och Eleja slott, som ritades av den världsberömde...
  • Under andra halvan av 1200-talet byggdes Dundaga slott för Rigas domkapitels behov. Under senare århundraden tjänade det medeltida slottet som...
  • Edole slott ligger vid Edole kvarnsjö. Det är fortfarande bebott. Slottet byggdes från 1264 till 1276 och har byggts om flera gånger. I det...
  • 1209 lät biskop Albert bygga ett murslott på platsen där fornletternas träslott låg. Under det stora nordiska kriget, år 1701, sprängdes slottet av...
  • Riga slotts historia tar sin början under 1340-talet, då det första livländska slottet – ordensmästarens residens – byggdes. Idag är...
  •   På den väl befästa ca 15 meter höga Rezeknes slottsvall fanns ett forntida semgalliskt slott redan från 800-talet till 1100-talet. 1285...
  • 1399 byggde tyska korsriddare ett imponerande slott mellan Lilla och Stora Ludzasjön – den tre våningar höga murbyggnaden med 6 torn, 3...
  • Ventspils slott är det enda ordensslottet i Kurzeme (Kurland) som bevarats till nutiden. Det byggdes 1290 och är ett slott av konventtyp, med fyra...