Du är här

Nationalparker och reservat

Lettland har fyra reservat, fyra nationalparker, 21 naturparker och ett biosfäriskt reservat. Natur- och nationalparker är större turistmål, men de sanna naturälskarna kan njuta av sällsynt natur även i reservaten. Dessa reservat kännetecknas av orörd natur och på dessa områden är det i princip helt förbjudet att bedriva företagsverksamhet.

Den lettiska lagstiftningen säger följande: naturreservat är platser som ej störs av människors verksamhet, eller platser som gjorts om väldigt lite och där de naturliga processerna utvecklas ostört i syfte att skydda och forska om sällsynta eller typiska ekosystem samt dess beståndsdelar. I Lettland finns fyra naturreservat: Moricsalas (bildat 1912), Grīņu (1936), Krustkalnu (1977) och Teiču (1982). För att försäkra sig om de naturliga processernas ostörda utveckling måste man ha särskilda tillstånd för att vistas i dessa områden.

Lettlands äldsta reservat – Moricsalas – är i praktiken stängt för besökare, det går endast att besöka om man får ett särskilt tillstånd från administrationen i Slitere nationalpark. Detta reservat ligger i Kurland (Kurzeme), i Usmasjön. Det sträcker sig över en liten bit av sjöns vikar och över två öar – Moricsala (ön har fått sitt namn från den sachsiska kurfursten Augusts son Maurice - sedermera marskalk i Frankrike - som år 1727 gömde sig här från den ryska krigsmakten med en liten del av sin krigshär) och Lielo Alksnu sala (Stora Alön). Reservatets territorium är 802 hektar och det är klassificerat som ett Natura 2000-område.

I Moricsala finns en särdeles stor rikedom av växter och djur: 409 vaskulära växtarter, 157 mossarter, 338 svamparter, 82 lavarter, fler än 40 fågelarter, 320 fjärilsarter liksom fler än 100 arter som anses skyddade inte bara i Lettland utan i många av Europas länder. I Moricsala har människan inte bedrivit verksamhet under mer än ett par århundraden, vilket gjort att det unika och ursprungliga skogslandskapet bevarats.

Lettland har också ett biosfäriskt reservat, Norra Vidzemes biosfäriska reservat, som ingår i det internationella nätverket av biosfäriska reservat. Läs mer om detta och andra naturreservat här: Grīņu naturreservat, Krustkalnu naturreservat, Teiču naturreservat, Norra Vidzemes biosfäriska reservat.

Läs mer

Teici natturreservat

Teici naturreservat inger en känsla av att vara i en tundra – vart du än vänder dig ser du under flera kilometer blott mossa,...
Läs mer

Det biosfäriska reservatet i norra Vidzeme

Salacaflodens bildsköna floddal som omges av sandstensavlagringar, den uttrycksfulla och fiskrika Burtniekusjön, Vidzemes havskust med...
Läs mer

Krustkalni naturreservat

Krustkalni naturreservat grundades 1977 och sedan 2004 är det ett Natura 2000-område. Det är iögonfallande på grund av den mångsidiga...
Senast uppdaterad: 
11.12.2014